Openingstijden winkel

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • In de Winkeltijdenwet staat wanneer winkels open mogen zijn.
  • Wilt u open zijn met uw winkel buiten de normale openingstijden?
  • Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

Op dinsdag 26 november 2013 heeft de Gemeenteraad de nieuwe Winkeltijdenverordening Schagen 2013 vastgesteld. Deze verordening is één dag na publicatie t.w. 5 december 2013 in werking getreden. Met de nieuwe Winkeltijdenverordening is er een algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen. Dit houdt in dat alle winkels in Schagen van maandag t/m zondag van 06.00 uur tot 22.00 uur open mogen zijn. Winkeliers zijn niet verplicht om geopend te zijn. Wilt u een bepaalde winkel bezoeken? Vraag de winkelier dan voor de zekerheid vooraf of de winkel open is.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • Uw winkel mag geopend zijn van maandag t/m zondag tussen 6.00 en 22.00 uur.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef aan op welke dagen en tijden u open wilt zijn en waarom.

De gemeente stuurt u een bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Beroep indienen

Wijst de gemeente uw aanvraag af of bent u het niet eens met de voorwaarden? Dan kunt u beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Met ingang van 5 december 2013 is de Winkeltijdenverordening Schagen 2013 in werking getreden. Dit houdt in dat er alleen nog een ontheffing nodig is op grond van art. 3: ontheffing kan aangevraagd worden voor werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur. 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn € 60,80

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met een medewerker vergunningen en bijzondere wetten
Telefoon: (0224) 210 400
e-mail: postbus8@schagen.nl


 

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Als ondernemer kunt u een afspraak maken met onze bedrijfscontactfunctionaris Menno Bes, via (0224) 210 400 of via menno.bes@schagen.nl.