Actualisatie Beleid Zonneparken

Op woensdag 11 januari 2023 wordt de actualisatie van het Beleid Zonneparken gepubliceerd. Met het aangepaste beleid willen we naast kleine zonneparken ook enkele grote zonneparken binnen de daarvoor aangewezen gebieden stimuleren. Iedereen die wil reageren op het ontwerp beleid, kan een zienswijzen indienen tot en met woensdag 22 februari 2023. Voor meer informatie wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd op maandag 23 januari van 19:30 tot 21:00 uur.

Waarom evaluatie van het Zonneparkenbeleid

Op 6 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Schagen de ‘Evaluatie van het Beleid Zonneparken’ vastgesteld en bepaald dat het Beleid Zonneparken moet worden bijgesteld. Zo maakt het huidige beleid alleen zonneparken tot 2 hectare mogelijk, terwijl we in de daarvoor aangewezen zoekgebieden ook enkele grotere zonneparken willen stimuleren. Bovendien komt het beleid niet altijd overeen met het provinciaal beleid, wat belemmerend werkt in de afhandeling van vergunningaanvragen.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van CO2 richting 2030 en 2050. In de Regionale Energiestrategieën (RES) staat welke maatregelen daar in de regio, waaronder Schagen, voor nodig zijn.

Wat staat er in het ontwerp beleid

In het ontwerp Beleid Zonneparken staat waar zonneparken mogen komen en onder welke voorwaarden.

  • Kleine zonneparken bij agrarische bedrijven
    In de hele gemeente zijn onder voorwaarden zonneparken kleiner dan 2 hectare toegestaan bij onder andere agrarische bedrijven. Op deze manier willen we agrariërs ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijven.
  • Grote zonneparken binnen de daarvoor aangewezen zoekgebieden
    De zoekgebieden van de Regionale Energie Strategie (RES) zijn grotendeels overgenomen in het ontwerp beleid Zonneparken. Deze zoekgebieden geven aan waar het plaatsen van grotere zonneparken kansrijk zijn op land, niet voor zon op dak of zon op parkeren. In het ontwerp beleid is een kaart opgenomen met de zoekgebieden (deze zoekgebieden zijn enkel voor zonne-energie bedoeld). Het aangepaste beleid bevat minder zoekgebieden dan de RES-zoekgebieden 1.0 uit 2021. Dit komt omdat de haalbaarheid voor grotere zonneparken in deze gebieden is onderzocht. Alleen de kansrijke zoekgebieden zijn overgenomen in het beleid voor Zonneparken. Er zijn geen nieuwe zoekgebieden toegevoegd in het beleid die afwijken van de RES.

Online Informatiebijeenkomst

Wilt u graag mondeling geïnformeerd worden over het ontwerp beleid Zonneparken?

Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de online informatiebijeenkomst op maandag 23 januari van 19:30 tot 21:00 uur. U kunt zich via onderstaande knop aanmelden.

Tijdens deze informatiebijeenkomst beantwoorden wij alleen inhoudelijke vragen over het ontwerp beleid. Bent u het niet eens met het besluit en/of heeft u op- en aanmerkingen op het besluit? Dan kunt u reageren door een zienswijze in te dienen tot en met woensdag 22 februari.

Hoe kunt u reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn digitaal, mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen over het ontwerp beleid Zonneparken. Een zienswijze kunt u vanaf woensdag 11 januari tot en met woensdag 22 februari 2023 indienen.

Lees de voorwaarden voor het indienen van een zienswijze op onze pagina Inzage ontwerp omgevingsvergunningen en andere besluiten. Voor een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling – Duurzaamheid via het telefoonnummer (0224) 210 400.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie of de inhoud van het beleidskader, neemt u dan gerust contact op met Paul van Meekeren (projectleider RES, gemeente Schagen) via (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in. Anonieme reacties en reacties via e-mail laten we buiten behandeling.