Afval is grondstof

Ons doel is simpel gezegd een wereld zonder afval in 2050. Dit is een ambitie van de Rijksoverheid waar wij als gemeente in mee gaan. Grondstoffen worden steeds zeldzamer door de groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo slim mogelijk te gebruiken.

 Met circulaire economie wordt een kringloopeconomie bedoeld. Dit betekent dat ons afval voor een nieuw product wordt gebruikt.

Onze belangrijkste opgave in de komende jaren is het verminderen van afval. Dit geldt voor zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. Voor het huishoudelijk afval speelt de samenwerking met de HVC daarbij een grote rol. Met het Afval en Recycleplan Gemeente Schagen 2021-2025 nemen we maatregelen om het huisvuil zoveel mogelijk te verminderen en afval scheiden (en dus hergebruik) te stimuleren. Voor het bedrijfsafval geven we in elk geval zelf het goede voorbeeld. We zetten in op hergebruik van bestaande materialen en reststromen van hoge kwaliteit.