HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

College van burgemeester en wethouders

Wie vormen het college? Welke besluiten, nevenfuncties, declaraties neemt of doet ons college? Meer informatie

Agenda en uitzending vergaderingen raad en oordeelsvormende vergaderingen

U kunt de agenda’s van de de raads- en oordeelsvormende vergaderingen inzien en de vergaderingen live of op een later tijdstip beluisteren.

Regelgeving, beleid en publicaties

Hier vindt u de bestemmingsplannen, verordeningen, bekendmakingen, beleid en visies. Meer informatie

Financiën, open data en cijfers

U vindt hier financiële stukken, open data en resultaten van onderzoeken. Meer informatie

Gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden? Wat doet de raad? Wanneer zijn de raadsvergaderingen? Meer informatie

Commissies & adviesorganen

De gemeente heeft raadgevende commissies en adviesorganen. Benieuwd welke dit zijn? Meer informatie

Gemeentelijke organisatie

Hoe zit onze gemeentelijke organisatie in elkaar? Heeft u interesse om bij ons te werken of stage te lopen? Meer informatie

Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen gehouden. Op donderdag 23 mei 2019 wordt de verkiezing voor het Europees Parlement gehouden. Meer informatie