HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

Gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden? Wat doet de raad? Wanneer zijn de raadsvergaderingen? Meer informatie

Verkiezingen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er de Gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina Verkiezingen

Gemeentelijke organisatie

Onze organisatiestructuur bestaat uit een klein strategisch management met daaronder 15 teams. Meer informatie over onze gemeentelijke organisatie

Werken bij Schagen

Ben je opzoek naar een baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is? Of zoek je een passende stageplaats in een leerzame omgeving? Bekijk de mogelijkheden! Meer informatie over werken bij Schagen

Financiën, open data en cijfers

U vindt hier financiële stukken, open data en resultaten van onderzoeken. Meer informatie

Veiligheidsprotocol

Wij willen dat alles wat wij doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners. Daarom voeren we onze publieke taak professioneel en klantgericht uit. Welk gedrag u van ons kunt verwachten en welk gedrag wij van u verwachten, is vastgelegd in het Veiligheidsprotocol. Hieronder volgt een nadere toelichting. Meer informatie over ons veiligheidsprotocol

Organisatievisie

In onze organisatievisie staat hoe wij als organisatie willen bijdragen aan de opgave van de politiek zoals onder andere in het meerjarenuitvoeringsprogramma 2018 – 2022 staat. Meer informatie over onze organisatievisie

College van burgemeester en wethouders

Wie vormen het college? Welke besluiten, nevenfuncties, declaraties neemt of doet ons college? Meer informatie

Commissies & adviesorganen

De gemeente heeft raadgevende commissies en adviesorganen. Benieuwd welke dit zijn? Meer informatie

Agenda en uitzending vergaderingen raad en oordeelsvormende vergaderingen

U kunt de agenda’s van de de raads- en oordeelsvormende vergaderingen inzien. De live uitzending van de raadsvergaderingen kunt u via raad.schagen.nl volgen.

Regelgeving, beleid en publicaties

Hier vindt u de bestemmingsplannen, verordeningen, bekendmakingen, beleid en visies. Meer informatie