HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er in de gemeente Schagen verkiezingen voor de gemeenteraad en wordt er een referendum gehouden. Dit valt op dezelfde dag als de jaarlijkse Paasveetentoonstelling. Meer informatie

Gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden? Wat doet de raad? Wanneer zijn de raadsvergaderingen? Meer informatie

Commissies & adviesorganen

De gemeente heeft raadgevende commissies en adviesorganen. Benieuwd welke dit zijn? Meer informatie

Gemeentelijke organisatie

Hoe zit onze gemeentelijke organisatie in elkaar? Heeft u interesse om bij ons te werken of stage te lopen? Meer informatie

College van burgemeester en wethouders

Wie vormen het college? Welke besluiten, nevenfuncties, declaraties neemt of doet ons college? Meer informatie

Agenda en uitzending vergaderingen raad/commissies

U kunt de agenda’s van de de raads- en commissievergaderingen inzien en de vergaderingen live of op een later tijdstip beluisteren.

Regelgeving, beleid en publicaties

Hier vindt u de bestemmingsplannen, verordeningen, bekendmakingen, beleid en visies. Meer informatie

Financiën, open data en cijfers

U vindt hier financiële stukken, open data en resultaten van onderzoeken. Meer informatie