HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

College van burgemeester en wethouders

Wie vormen het college? Welke besluiten, nevenfuncties, declaraties neemt of doet ons college? Meer informatie

Agenda en uitzending vergaderingen raad en oordeelsvormende vergaderingen

U kunt de agenda’s van de de raads- en oordeelsvormende vergaderingen inzien en de vergaderingen live of op een later tijdstip beluisteren.

Regelgeving, beleid en publicaties

Hier vindt u de bestemmingsplannen, verordeningen, bekendmakingen, beleid en visies. Meer informatie

Financiën, open data en cijfers

U vindt hier financiële stukken, open data en resultaten van onderzoeken. Meer informatie

Gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden? Wat doet de raad? Wanneer zijn de raadsvergaderingen? Meer informatie

Commissies & adviesorganen

De gemeente heeft raadgevende commissies en adviesorganen. Benieuwd welke dit zijn? Meer informatie

Gemeentelijke organisatie

Hoe zit onze gemeentelijke organisatie in elkaar? Heeft u interesse om bij ons te werken of stage te lopen? Meer informatie