HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  100 jaar algemeen kiesrecht

100 jaar algemeen kiesrecht

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen werd ingevoerd. Een belangrijke mijlpaal voor de democratie! Er ging dan ook een halve eeuw strijd aan vooraf.

Toepasselijk genoeg is 2019 ook een jaar vol verkiezingen: op 20 maart voor Provinciale Staten en Waterschappen, en op 23 mei voor het Europees Parlement. Mooie gelegenheden om gebruik te maken van dat mooie grondrecht waar door onze voorouders zo hard voor is gevochten!

De Tweede Kamer grijpt dat moment aan om een serie van activiteiten te organiseren. Met deze activiteiten wil de Kamer aan een zo breed mogelijk publiek de waarde laten zien van onze parlementaire democratie, waarin ieders stem even zwaar meetelt.

Ook gemeente Schagen viert het 100-jarig kiesrecht. Binnenkort vertellen wij u hier meer over.

Website 'ik vier mijn stem'

Meer informatie over de geschiedenis van het algemeen kiesrecht vindt u op de speciale website ikviermijnstem.nl. Daar staan ook alle activiteiten die tijdens het feestjaar georganiseerd worden.