HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen

Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen

Waarom Adviesraad Wmo & Jeugd?

De Adviesraad Wmo & Jeugd kijkt, als een onafhankelijk adviesorgaan, naar wat de Wmo- en Jeugdhulp voor de inwoners van de gemeente Schagen betekent. De Adviesraad is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Adviesraad is samengesteld uit betrokken burgers. Het college van B & W stelt de Adviesraad in de gelegenheid advies uit te brengen op onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo- en Jeugdhulp. De Adviesraad heeft de mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. Het college informeert de Adviesraad vervolgens over wat zij met een advies heeft gedaan. De Adviesraad is niet bedoeld om individuele belangen te behartigen. Maar als u vindt dat zaken rond de Wmo- en Jeugdhulp niet goed zijn geregeld, willen wij dat graag van u horen.

Organisatie

De Adviesraad Wmo & Jeugd bestaat uit tenminste 11 en maximaal 15 leden. De Adviesraad is samengesteld uit betrokken burgers die onafhankelijk kunnen adviseren. Communicatie met de gemeente en uitwisseling van informatie verloopt via een vaste ambtenaar. De adviesraad heeft tenminste tweemaal per jaar overleg met de verantwoordelijke wethouder. Daarnaast wordt de adviesraad secretarieel ondersteund door een extern bureau.

Vacatures

De Adviesraad Wmo & Jeugd werft gericht gegadigden voor vacatures. Geïnteresseerden kunnen ook solliciteren door het contactformulier in te vullen.

Het is niet mogelijk lid te zijn van de Adviesraad Wmo & Jeugd als:

  • u een functie heeft bij een zorgaanbieder,
  • u lid bent van het college van burgemeester en wethouders,
  • u raadslid of lid van een adviescommissie bent, of als
  • u ambtenaar bent van de gemeente Schagen.

Nieuwe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met eventueel een verlenging van éénmaal vier jaar.

Onze nieuwe website is in bewerking vanwege de naamswijziging.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

U kunt ook een brief sturen naar:

Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen
p/a A. Mauvestraat 42
1741 JJ  Schagen