HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen, beleid en regelgeving

Bekendmakingen, beleid en regelgeving

Bekendmakingen

De officiƫle bekendmakingen vindt u op overheid.nl.

Verordeningen

De geldende verordeningen vindt u overheid.nl.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. U vindt hier geldende en in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen. Meer informatie

E-mailservice bekendmakingen

U kunt ook een e-mailservice in stellen op de website van overheid.nl. U ontvangt dan in het vervolg een e-mail, elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is.

Inzage (ontwerp)omgevingsvergunning

Hier staan de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor projecten waarvoor volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt. Meer informatie

Beleid & visies

U vindt hier het geldend beleid en visies. Meer informatie