HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid  |  Beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2017

Beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2017

Met dit beleidskader wil de gemeente Schagen op tijdelijke basis aanvullende mogelijkheden scheppen om op korte termijn voldoende kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.