HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid  |  Bomen in Schagen - Groene kaart

Bomen in Schagen - Groene kaart

Bij de Bomenverordening Schagen 2018 is een groene kaart met bijbehorend register gevoegd die u digitaal kunt raadplegen zodat u kunt zien wanneer u een vergunning nodig heeft.