HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid  |  Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota)

Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota)

Welstandsadvisering

In de Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit staat voor het gebied van de gemeente Schagen aangegeven of voor een gebied een bijzonder of een soepel welstandsniveau van toepassing is.  

Bijzonder welstandsniveau

Voor het bijzonder welstandsniveau (binnenstad, dorpscentra, historische linten, monumenten, grotere complexen zoals meer dan 12 woningen, uitbreidingen van een gebouw groter dan 500 m2 en gebiedsontwikkelingen) geeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit advies over bouwplannen.

Soepel welstandsniveau

Voor de overige gebieden geldt een soepel welstandsniveau en wordt er een ambtelijke advies uitgebracht over de bouwplannen.