HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid  |  Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen

Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen

Zijn uw plannen in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan? Wij werken mee aan plannen in afwijking van het bestemmingsplan, op basis van het beleid dat is opgenomen in onze Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze reisgids bevat naast het beleid voor ruimtelijke ontwikkelingen (oftewel: afwijkingsbeleid), een handleiding op basis waarvan plannen kunnen worden uitgewerkt.