HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beleid  |  Structuurvisie Petten van voormalige gemeente Zijpe

Structuurvisie Petten van voormalige gemeente Zijpe

Het gemeentebestuur Zijpe heeft besloten dat voor Petten een structuurvisie moet worden ontwikkeld, waarin toekomstige ontwikkelingen voor het dorp een evenwichtige plek kunnen krijgen. Er zijn in het verleden verschillende studies gedaan, plannen en ontwerpen gepresenteerd door zowel ontwerpbureaus, instellingen als studenten. De structuurvisie brengt ze samen en geeft ze het juiste gewicht, zodat toekomstige ontwikkelingen stapsgewijs plaats kunnen vinden en het profiel van Petten daarmee versterk wordt. Het profiel is samengesteld uit het historisch gegroeide karakter en de kracht van het dorp, de ruimtelijke karakteristiek en identiteit. De structuurvisie heeft een looptijd tot 2020 met een doorkijk, voor de kustversterking, tot 2040.

Zie ook de website dorppetten.nl voor meer informatie.