HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Beschikbare open data

Beschikbare open data

Wij als gemeente stellen de volgende open data beschikbaar:

Naam Omschrijving Kaart Download
IV3 Financiële informatie van de gemeente Website
Nieuws RSS-feed met nieuwsberichten van de gemeentelijke website XML
Raadsinformatie Alle documenten van de gemeenteraad (besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken) Website
Strooiroutes Strooiroutes van de gemeente Schagen. Bevat geen routes van andere wegbeheerders in de gemeente. Bekijk Website
Verkiezingen Europees Parlement Tellingen van de verkiezingen 2019 Europees Parlement binnen de gemeente Schagen CSV
Verkiezingen Provinciale Staten Tellingen van de verkiezingen 2019 Provinciale Staten Noord-Holland binnen de gemeente Schagen CSV
Verkiezingen Waterschap Tellingen van de verkiezingen 2019 Algemeen bestuur Waterschap Hollands Noorderkwartier binnen de gemeente Schagen CSV
Welstandsnota Bevat het werkingsgebied, welstandsgebieden en welstandsniveaus uit de Welstandsnota 2016 (Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit) Bekijk Website