HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestemmingsplannen (krant)

Bestemmingsplannen (krant)

Bekendmaking bestemmingsplan en milieueffectrapport herzieningsplan PALLAS-reactor

Voor het project Pallas-Reactor wordt een aanvullend bestemmingsplan en een plan-milieueffectrapport (planMER) voorbereid. Iedereen kan binnen 6 weken na 16 december 2020 een zienswijze indienen. De uitgebreide digitale bekendmaking kunt u vinden via de website van de overheid.