HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Regels
    In de regels staat wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden, hoe er gebouwd mag worden en waarvoor de bebouwing gebruikt mag worden. De maximale hoogte of breedte van bouwwerken wordt hier bijvoorbeeld in beschreven.

  2. Verbeelding (plankaart)
    De plankaart geeft aan voor welk gebied het bestemmingsplan geldt en wat de bestemmingen van de gronden zijn.

  3. Plantoelichting
    Een plantoelichting belicht onder meer de achtergronden van het bestemmingsplan, biedt inzicht in het verrichte onderzoek, geeft de diverse beleidskeuzes weer doet verslag van inspraak en overleg, en verstrekt een toelichting op de plankaart.

Meer informatie kunt u lezen bij onze vraag en antwoorden.

Bekendmakingen

De officiële bekendmakingen vindt u op overheid.nl. Als extra service plaatsen wij 1x per 2 weken op onze gemeentenieuwspagina in het gratis huis-aan-huis weekblad een melding wanneer grotere bestemmingsplannen of die politiek gevoelig liggen, op overheid.nl gepubliceerd staan. Aan deze extra service kunnen geen wettelijke gevolgen ontleend worden. De officiële bekendmakingen met alle daarbij behorende regels is en blijft overheid.nl.

Bestemmingsplannen die vermeld staan in het gratis huis-aan-huisblad.