HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Regels
    In de regels staat wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden, hoe er gebouwd mag worden en waarvoor de bebouwing gebruikt mag worden. De maximale hoogte of breedte van bouwwerken wordt hier bijvoorbeeld in beschreven.

  2. Verbeelding (plankaart)
    De plankaart geeft aan voor welk gebied het bestemmingsplan geldt en wat de bestemmingen van de gronden zijn.

  3. Plantoelichting
    Een plantoelichting belicht onder meer de achtergronden van het bestemmingsplan, biedt inzicht in het verrichte onderzoek, geeft de diverse beleidskeuzes weer doet verslag van inspraak en overleg, en verstrekt een toelichting op de plankaart.