HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestemmingsplannen  |  Bestemmingsplannen (pdf)  |  Schagen, Centrum 1979

Schagen, Centrum 1979

Plangebied is geheel opgenomen in digitale bestemmingsplan Centrum en omgeving.

Geldt alleen nog voor locaties:

  • Marijkestraat-Lauriestraat-Julianalaan
  • Buiskoolstraat 29
  • hoek Dorpen-Roggeveenstraat
  • Roosstraat ten oosten van de begraafplaats Kerkepad