HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bestemmingsplannen  |  Bestemmingsplannen (pdf)  |  Schagen, Muggenburg 1978

Schagen, Muggenburg 1978

Geldt alleen voor het zuidelijk (onbebouwde) gedeelte, zie kaartje.