HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Centraal tellen van de stemmen

Centraal tellen van de stemmen

Nieuw dit jaar is dat wij meedoen aan een experiment met het centraal tellen van de stembiljetten. Doel van het centraal tellen van stemmen is het telproces efficiƫnter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar maken. Het ministerie probeert het verkiezingsproces waar mogelijk te verbeteren, en nam enkele jaren geleden het initiatief voor een 'Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming', deze wet bestaat sinds 2013.

Het stemmentellen gebeurt op:

  • Donderdag 21 maart om 08.00 uur in Dorpshuis Waarland.

Nadat het tellen van de stemmen per stembureau is afgerond, vindt er een openbare vergadering van het gemeentelijke stembureau plaats. Tijdens deze  vergadering worden de totalen van de uitgebrachte stemmen per lijst vastgesteld.