HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Cliëntenraad Participatiewet

Cliëntenraad Participatiewet

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van de gemeenten Schagen, die aangewezen zijn op een uitkering van de sociale dienst en/of de WSW.

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de colleges van Burgemeester en wethouders van de beide gemeenten over alles wat met de Participatie wet, de WSW en het armoedebeleid te maken heeft.

Hoewel de Cliëntenraad geen klachtencommissie is, willen wij wel graag van u horen waar u tegen aan loopt en wat uw ervaringen zijn. Alleen dan kunnen wij bij het uitbrengen van adviezen aan de colleges signalen uit de praktijk meenemen.

Wie zijn de leden

De leden zijn ervaringsdeskundigen (uitkeringsgerechtigden) en komen uit de hier onder genoemde doelgroepen. Zij zijn woonachtig in de gemeente Schagen.

Wie vertegenwoordigen wij

  • Mensen die gebruik maken van:
  • de Participatiewet : sinds 1 januari 2015 zijn de WWB, de WSW en gedeeltelijk de Wajong
  • samengevoegd in de Participatiewet
  • IOAW
  • IOAZ
  • ANW
  • Cliënten die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand

Hoe is de Cliëntenraad te bereiken

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad door te mailen naar:
info@clientenraadparticipatiewet-schagen.nl

Vergaderingen Cliëntenraad Participatiewet Schagen

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Gemeentehuis Schagen, Laan 19, 1741 EA Schagen.

Data 2019:

Datum Tijd Locatie
Dinsdag 27 augustus 14:00-16:00 De Terp (0.22)
Dinsdag 10 september volgt
Dinsdag 15 oktober 14:00-16:00 De Terp (0.22)
Dinsdag 12 november volgt
Dinsdag 17 december 14:00-16:00 De Terp (0.22)

Notulen en adviezen