HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Cliëntenraad Participatiewet

Cliëntenraad Participatiewet

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van de gemeenten Schagen, die aangewezen zijn op een uitkering van de sociale dienst en/of de WSW.

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de colleges van Burgemeester en wethouders van de beide gemeenten over alles wat met de Participatie wet, de WSW en het armoedebeleid te maken heeft.

Hoewel de Cliëntenraad geen klachtencommissie is, willen wij wel graag van u horen waar u tegen aan loopt en wat uw ervaringen zijn. Alleen dan kunnen wij bij het uitbrengen van adviezen aan de colleges signalen uit de praktijk meenemen.

Wie zijn de leden

De leden zijn ervaringsdeskundigen (uitkeringsgerechtigden) en komen uit de hier onder genoemde doelgroepen. Zij zijn woonachtig in de gemeente Schagen.

Wie vertegenwoordigen wij

  • Mensen die gebruik maken van:
  • de Participatiewet : sinds 1 januari 2015 zijn de WWB, de WSW en gedeeltelijk de Wajong
  • samengevoegd in de Participatiewet
  • IOAW
  • IOAZ
  • ANW
  • Cliënten die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand

Hoe is de Cliëntenraad te bereiken

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad door te mailen naar: anita-verburg@hotmail.com

Of bezoek de website van de Cliëntenraad.

Vergaderingen Cliëntenraad Participatiewet Schagen

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden digitaal via Microsoft Teams.

Data 2021:

Datum Tijd: 14-16:00 uur Locatie: digitaal via Microsoft Teams
Dinsdag 16 maart 14:00 - 16:00 uur Via Teams
Dinsdag 20 april 14:00 - 16:00 uur Via Teams
Dinsdag 18 mei 14:00 - 16:00 uur Via Teams
Dinsdag 22 juni 14:00 - 16:00 uur Via Teams
Dinsdag 21 september 14:00 - 16:00 uur Via Teams
Dinsdag 19 oktober 14:00 - 16:00 uur Via Teams
Dinsdag 16 november 14:00 - 16:00 uur Via Teams
Dinsdag 21 december 14:00 - 16:00 uur Via Teams

Notulen en adviezen