HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Wie vormen het college?

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Wie vormen het college?

Collegebesluiten

Het college vergadert elke dinsdagochtend. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie.

Contact met het college

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of één van de wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via algemene telefoonnummer (0224) 210 400 of via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Nevenfuncties

Behalve dat de burgemeester en wethouders bestuurder zijn van de gemeente, doen zij meer dingen. We noemen dat nevenfuncties. Welke nevenfuncties zij hebben vindt u hier. Naar de overzichten.

Declaraties

De burgemeester en wethouders mogen bepaalde kosten (declaraties) terugvragen van de gemeente. Bijvoorbeeld reiskosten of kosten voor een lunch of diner. Iedere maand vindt u hier een overzicht van deze kosten.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord bevat de plannen van de coalitiepartijen voor de periode 2018-2022. Meer informatie