HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissies & adviesorganen van de Raad

Commissies & adviesorganen van de Raad

Oordeelsvormende vergaderingen

De oordeelsvormende vergadering adviseert aan de gemeenteraad over te nemen besluiten. Meer informatie

Auditcommissie

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Meer informatie

Presidium

Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad en bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is elke vergadering van het presidium aanwezig. Meer informatie

Rekenkamercommissie

De gemeenteraad bepaalt als algemeen bestuur wat er in de gemeente moet gebeuren in het algemeen belang. Zij zorgen ervoor dat de besluiten van de raad worden uitgevoerd. De gemeenteraad controleert, met behulp van de rekenkamercommissie, of burgemeester en wethouders dit volgens de afspraken hebben gedaan. Meer informatie