HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissies & adviesorganen

Commissies & adviesorganen

Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen

Haar taak is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B & W op alle terreinen van Wmo en Jeugdhulp. De Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld door het college van B & W.  Meer informatie

Commissie bezwaar

Hier vindt u meer informatie over de onafhankelijke commissie bezwaarschriften waar wij mee werken. Meer informatie

Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS)

De Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS) is een onafhankelijke organisatie van en voor alle organisaties die (willen) bijdragen aan de kwaliteit van het culturele leven in de gemeente Schagen. Meer informatie

Cliƫntenraad Participatiewet

Bent u als inwoner van de gemeente Schagen aangewezen op een uitkering van de sociale dienst en/of de WSW? Dan vertegenwoordigt de cliƫntenraad participatiewet uw belangen. Meer informatie

Commissies & adviesorganen van de raad

Wilt u weten welke commissies en adviesorganen de gemeenteraad heeft? Meer informatie

Sportadviesraad Schagen

Het doel van de sportadviesraad is op basis van samenwerking en advisering een samenhangend beleid voor sportbeoefening in de gemeente Schagen te bevorderen en te fungeren als representant en overlegplatform van de aangesloten verenigingen. Meer informatie