HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissies & adviesorganen

Commissies & adviesorganen

Commissie bezwaar

Hier vindt u meer informatie over de onafhankelijke commissie bezwaarschriften waar wij mee werken. Meer informatie

Cliƫntenraad Participatiewet

Bent u als inwoner van de gemeente Schagen aangewezen op een uitkering van de sociale dienst en/of de WSW? Dan vertegenwoordigt de cliƫntenraad participatiewet uw belangen. Meer informatie

Wmo- en Jeugdadviesraad Schagen (WJAS)

Haar taak is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college op alle terreinen van Wmo- en Jeugdhulp. De WMO- en Jeugdadviesraad Schagen (hierna WJAS) is op grond van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld door het college van B & W.  Meer informatie

Commissies & adviesorganen van de raad

Wilt u weten welke commissies en adviesorganen de gemeenteraad heeft? Meer informatie

Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS)

De Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS) is een onafhankelijke organisatie van en voor alle organisaties die (willen) bijdragen aan de kwaliteit van het culturele leven in de gemeente Schagen. Meer informatie

Sportadviesraad Schagen

Het doel van de sportadviesraad is op basis van samenwerking en advisering een samenhangend beleid voor sportbeoefening in de gemeente Schagen te bevorderen en te fungeren als representant en overlegplatform van de aangesloten verenigingen. Meer informatie