HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Declaraties

Declaraties

Elke maand worden alle individuele declaraties van burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld. Het gaat om reis- en verblijfkosten die de bestuurders maken voor hun functie.

Integriteit en transparantie

Het openbaar maken van de vergoedingen sluit aan bij het belang dat het college hecht aan integriteit van bestuurders en transparantie van het bestuur. In het verleden werden de uitgaven pas verstrekt na een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob).

Vergoeding

De vergoedingen zijn gebaseerd op een aantal rechtspositieregelingen zoals o.a. het rechtspositiebesluit wethouders, rechtspositiebesluit burgemeesters, de handreikingen van de VNG en de verordening rechtspositie wethouders.

Declaraties