HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Financiën, open data en cijfers

Financiën, open data en cijfers

Financiën

De begroting en de tussentijdse rapportages kunt u digitaal raadplegen op www.financien-schagen.nl. U kunt ook pdf's van deze documenten raadplegen. Meer informatie

Open data

De gemeente stelt open data beschikbaar omdat dit bijdraagt aan haar doelstelling tot het bereiken van een toegankelijker informatievoorziening. Daarnaast sluit dit aan op de landelijke denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. De gemeente wil graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is en open data kan helpen dit proces te verbeteren. Meer informatie

Cijfers

U vindt hier resultaten van diverse onderzoeken. Meer informatie