HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Geluk

Geluk

Als gemeente willen we dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van hóe wij dat doen.

Onderzoek onder inwoners naar geluk

In 2016 onderzocht EHERO - een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam -  hoe we als gemeente kunnen bijdragen aan geluk van onze inwoners. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te sturen op geluk. Meer informatie

Strategische Visie 2040

Op 4 juli 2017 stelde de gemeenteraad de Strategische Visie 2040 ‘Samen werken aan geluk’ vast. Meer informatie

Geluksbudget

Goede sociale contacten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan geluk. Om uit eenzaamheid of een geïsoleerd leven te kunnen komen, is soms wat hulp nodig. Daarvoor is het Geluksbudget beschikbaar voor inwoners die aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie

Geluksplekken

In 2018 krijgen we door de hele gemeente Schagen Geluksplekken. Inwoners en de gemeente Schagen ontwikkelen deze samen met Leo Bormans, de bedenker van dit concept. Meer informatie

Begroten op geluk

In de begroting 2018 hebben wij ons bij alles wat in de begroting staat afgevraagd hoe het bijdraagt aan het geluk van onze inwoners. Hiervoor hebben we de uitkomsten van het onderzoek onder inwoners naar geluk gebruikt. Meer informatie

Boek ‘Samen werken aan geluk’

In dit boek staat hoe wij als gemeente lokaal sturen op geluk. We schreven het boek samen met medewerkers, inwoners en andere organisaties. Meer informatie

Geluksles op school

Geluk is deels een persoonlijke vaardigheid die je kunt leren. Daarom geven verschillende scholen in onze gemeente lessen over geluk. Het primair onderwijs gebruikt de Gelukskoffer; het middelbaar onderwijs Lessen in Geluk.

Congres Lokaal sturen op geluk

Tijdens ons congres op 5 oktober 2017 presenteerden we ons boek. De presentaties van alle sprekers zijn nog beschikbaar, net als  een videocompilatie van SchagenFM. Ook de media-aandacht is terug te lezen.