HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

In onze organisatievisie lees je hoe wij als organisatie willen bijdragen aan de opgave van de politiek en aan onze missie: alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Onze organisatiestructuur bestaat uit een klein strategisch management met daaronder 15 teams en een concerncontroller die rechtstreeks onder onze gemeentesecretaris valt. We hebben onze organisatie zo ingericht, dat deze onze visie ondersteunt en de integraliteit van ons werk bevordert. In ons organogram zie je hoe onze organisatie is opgebouwd.

Te downloaden: