HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden?

De gemeenteraad van Schagen bestaat uit 29 leden. Het CDA heeft tien zetels, de Seniorenpartij Schagen en VVD elk vier, de PvdA en Jess elk drie en D66, SP, Duurzaam Schagen, GroenLinks en Wens4U elk één. Overzicht raadsleden.

Hoe kunt u de raad bereiken?

Onze gemeenteraadsleden willen heel graag in gesprek zijn met de inwoners. Want ze zijn door de inwoners gekozen en horen graag wat u ergens van vindt. Meer informatie

Commissies & adviesorganen van de raad

De gemeenteraad heeft raadgevende commissies. Meer informatie

Wat doet de griffie?

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.

Gast van de raad

Weet u hoe de Schagense politiek precies werkt? Iedere 4 jaar ontvangt u een oproep voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar wat doet de Raad nu eigenlijk? Hoe gaat zij te werk? Als inwoner van gemeente Schagen bent u van harte welkom om te ervaren dat politiek alles behalve saai is. Eén keer in de zes weken kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. Meer informatie

Wat doet de raad?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. Meer informatie

Uitzending raadsvergaderingen

U kunt raadsvergaderingen LIVE volgen bij uitzending vergaderingen. Op de avond van een vergadering is daar een LIVE button te vinden.

Instrumenten van de raad

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de raad over een aantal instrumenten. Meer informatie

Besluitenlijsten, jaarverslag en jaarplan

Hier vindt u de vastgestelde besluitenlijsten, ons jaarverslag en het jaarplan. Meer informatie

Vergaderschema

Wilt u in één oogopslag zien wanneer de gemeenteraad vergadert? Download dan het vergaderschema. Meer informatie