HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden?

De gemeenteraad van Schagen bestaat uit 29 leden. Het CDA heeft tien zetels, de Seniorenpartij Schagen en VVD elk vier, de PvdA en JessLokaal elk drie en D66, SP, Duurzaam Schagen, GroenLinks en Wens4U elk één. Overzicht raadsleden.

Hoe kunt u de raad bereiken?

Onze gemeenteraadsleden willen heel graag in gesprek zijn met de inwoners. Want ze zijn door de inwoners gekozen en horen graag wat u ergens van vindt. Meer informatie over hoe u de raad kunt bereiken

Commissies & adviesorganen van de raad

De gemeenteraad heeft raadgevende commissies. Meer informatie over de commissies en adviesorganen

Wat doet de griffie?

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.

Gast van de raad

Weet u hoe de Schagense politiek precies werkt? Iedere 4 jaar ontvangt u een oproep voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar wat doet de Raad nu eigenlijk? Hoe gaat zij te werk? Als inwoner van gemeente Schagen bent u van harte welkom om te ervaren dat politiek alles behalve saai is. Eén keer in de zes weken kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. Meer informatie over Gast van de Raad

Wat doet de raad?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. Meer informatie over de gemeenteraad

Uitzending raadsvergaderingen en vergaderschema

U kunt raadsvergaderingen live volgen op de pagina Vergaderingen. Wanneer de gemeenteraad vergadert, staat in het vergaderschema.

Instrumenten van de raad

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de raad over een aantal instrumenten. Meer informatie

Besluitenlijsten, jaarverslag en jaarplan

Hier vindt u de vastgestelde besluitenlijsten, ons jaarverslag en het jaarplan. Meer informatie