HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Het strooiseizoen voor de bestrijding van de gladheid loopt van 1 november tot 1 april. Tijdens deze periode zijn wij extra oplettend op gladheid op de wegen en fietspaden. Bij gladheid worden de wegen volgens een vaste route preventief gestrooid, ook in het weekend. Wij zorgen dat de veiligheid en bereikbaarheid zo goed mogelijk is. De weggebruiker blijft uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg.

Waar wordt gestrooid:

Wij strooien hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en busroutes. Daarnaast strooien wij de hoofdfietspaden. In de strooiroutes worden op 1 november alle verkeerspaaltjes verwijderd. Hierdoor kan de strooiwagen gemakkelijk de routes strooien.

Op onze digitale overzichtskaart kunt u zien waar wij en op welke wegen wij strooien. De rijwegen zijn in het rood aangegeven en fietspaden in het groen. Ook het Hoogheemraadschap, de Provincie en Rijkswaterstaat strooien de wegen die onder hun beheer vallen (deze routes staan niet op de onderstaande overzichtskaarten). Voetpaden en fietspaden die geen hoofdroute zijn, strooien wij niet. Wij doen een vriendelijk beroep op u als inwoners, om de stoep voor uw huis zoveel mogelijk ijs- en sneeuwvrij te houden. Strooizout kunt u bij verschillende winkels kopen.

Wanneer wordt er gestrooid?

Wanneer wij een waarschuwing krijgen van MeteoGroup dat gladheid verwacht wordt, komen wij in actie. Bij verwachte gladheid strooien wij preventief. Dit gebeurt meestal in de avonduren.

Bij extreme sneeuwval maken wij de hoofdroutes eerst sneeuwvrij en strooien wij de strooiroute.

Waarmee wordt gestrooid?

Wij strooien met nat zout. Dit is een combinatie van zout en pekelwater. Deze combinatie zorgt dat de dooi meteen begint. Hierdoor zijn wegen al ijsvrij voordat het eerste verkeer erover heen rijdt.

Waarom wordt er niet gestrooid in de woonwijken?

Woonwijken strooien wij niet omdat we duurzaamheid belangrijk vinden. Het strooizout belast het milieu flink en veroorzaakt schade aan bodemleven en planten. Ook komt het zout in het grondwater terecht.

Hoe kan ik mijn stoep sneeuwvrij houden?

Tijdens sneeuwval is het beter om de sneeuw eerst weg te schuiven of te vegen en daarna eventueel te strooien. Schuif de sneeuw niet naar een put. Het smeltwater kan dan niet goed worden afgevoerd.

Ik heb een klacht of een melding over gladheid? Waar moet ik dan zijn?

U kunt uw meldingen doorgeven via een melding openbare ruimte. Of bellen met (0224) 210 400.