HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Het strooiseizoen voor de bestrijding van de gladheid loopt van 1 november tot 1 april. Tijdens deze periode is de gemeente extra oplettend op gladheid op de wegen en fietspaden. Bij gladheid worden de wegen volgens een vaste route preventief gestrooid, ook in het weekend. De doelstelling hierbij is, dat de veiligheid en bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. De verantwoording voor de veiligheid op de weg blijft echter altijd bij de weggebruiker zelf, of er gestrooid is of niet.

Waar wordt wel gestrooid:

Hoofdwegen, wijkontsluitingswegen, busroutes en verplichte fietspaden worden door de gemeente gestrooid. In de strooiroutes worden op 1 november alle verkeerspaaltjes verwijderd.

Op de onderstaande overzichtskaarten kunt u zien waar en op welke wegen door de gemeente wordt gestrooid. De rijwegen zijn in het rood aangegeven en fietspaden in het groen. Ook het Hoogheemraadschap, de Provincie en Rijkswaterstaat strooien de wegen die onder hun beheer vallen.

Waar wordt niet gestrooid:

Woonstraten en secundaire (onverplichte) fietspaden worden niet gestrooid. Dit heeft onder andere te maken met de geringere kans op ongevallen, de kosten en de zoutbelasting voor het milieu. Ook trottoirs en schoolpleinen worden niet door de gemeente gestrooid.

Geen zout beschikbaar op de gemeentewerf:

Op de gemeentewerf kan geen zout worden opgehaald. Voor eigen gebruik dient u dit zelf aanschaffen, bijvoorbeeld bij een tuincentrum of doe het zelf-zaak.

Vragen of opmerkingen:

Heeft u vragen of opmerkingen over de gladheidsbestrijding, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel.: (0224) 210 400 of door het invullen van het contactformulier.