HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Hoe kunt u de raad bereiken?

Hoe kunt u de raad bereiken?

ls u de raadsleden iets wilt zeggen of schrijven, kunt u dat op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door ze gewoon aan te spreken op straat, maar dan moet u ze wel kennen natuurlijk. U kunt ook bellen, mailen of een brief sturen. De mailgegevens van onze raadsleden kunt u hier vinden. Schroomt u niet, de raadsleden horen of zien graag een reactie van u, een vraag, een mening of gewoon een opmerking.  

Vergadering bezoeken

De gemeenteraad vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal in het gemeentehuis in Schagen. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over raadsvoorstellen die worden gedaan door het college van burgemeester en wethouders.

De voorbereiding voor de besluitvorming vindt plaats in de oordeelsvormende vergaderingen en in de vergadering van de auditcommissie.

Spreekrecht

Aan het begin van de vergadering van de adviescommissie en ook van de raadsvergadering kunnen inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. U kunt zich dan richten tot de commissie om een toelichting of mening te geven op een raadsvoorstel dat behandeld wordt of aandacht vragen voor een onderwerp dat u belangrijk vindt.

Aanmelden om gebruik te maken van dit spreekrecht kan bij de griffie.

Contact

Voor meer informatie, vragen over de gemeenteraad of aanmelden voor het spreekrecht kunt u terecht bij de griffie:
Telefoon: 0224- 210 400 of via het contactformulier.

Contactformulier