HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Inzage (ontwerp)omgevingsvergunningen

Inzage (ontwerp)omgevingsvergunningen

Hier staan de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor projecten waarvoor volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt. Daarbij wordt afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.