HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS)

Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS)

De Kunst- en Cultuur Advies Raad Schagen (KCARS) is een onafhankelijke organisatie van en voor alle organisaties die (willen) bijdragen aan de kwaliteit van het culturele leven in de gemeente Schagen.

Doel van de KCARS is op basis van samenwerking en advisering een samenhangend beleid voor de kunst- en cultuurbeoefening in de gemeente Schagen te bevorderen en te fungeren als representant en overlegplatform van de aangesloten verenigingen.

De  KCARS tracht haar doel te bereiken door:

  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur en aan derden over het kunst- en cultuurbeleid;
  • Het rapporteren aan het gemeentebestuur en aan derden over het kunst- en cultuurbeleid; 
  • Het onderhouden van contacten met andere adviesorganen, instellingen en organisaties op het terrein van de kunst en cultuur; 
  • Het behartigen van de belangen van de kunst en cultuurverenigingen in de gemeente Schagen en van de andere leden van de KCARS; 
  • Het bevorderen van de samenwerking en samenhang in het werkveld kunst en cultuur.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kcars.nl.