HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Oordeelsvormende vergaderingen

Oordeelsvormende vergaderingen

De meeste onderwerpen waarover de raad een besluit moet nemen worden eerst in een oordeelsvormende vergadering besproken voordat ze in de raad worden behandeld. In de oordeelsvormende vergadering is namelijk meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken en ook zijn er ambtenaren aanwezig die nog nadere toelichting kunnen geven.

De data van vergaderingen van deze oordeelsvormende vergaderingen zijn te vinden in het vergaderschema.

U kunt deze vergaderingen op de betreffende avond LIVE volgen.