HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Organogram

Organogram

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 6 afdelingen, die worden aangestuurd door een afdelingshoofd. De afdelingshoofden vormen samen met de gemeentesecretaris als algemeen directeur het managementteam.