HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Presidium

Presidium

Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad en bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is elke vergadering van het presidium aanwezig.

De taken van het presidium zijn voornamelijk procedureel van aard of hebben betrekking op organisatie en werkwijze van de raad. Het presidium bereidt onder andere de concept-agenda van de raadsvergadering voor. Verder komen ook algemene - intern gerichte - raadsaangelegenheden aan de orde. Het presidium vergadert 1x per 6 weken, twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering.

Het presidium bestaat uit de volgende leden:

Sander Lensink, fractieleider CDA
Perry Vriend, fractieleider Seniorenpartij Schagen
Jonne van de Beek, fractieleider VVD
Hans Kröger, fractieleider JessLokaal
Jan Schrijver, fractieleider PvdA
Lambert Riteco, fractieleider GroenLinks
Friso Teerink, fractieleider Duurzaam Schagen
Frans Jansen, fractieleider D66
Wim Rijnders, fractieleider SP
Merieke Bredewold, fractieleider Wens4u

Voorzitter: burgemeester Marjan van Kampen
Raadsgriffier: Gert Meijer