HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De gemeenteraad bepaalt als algemeen bestuur wat er in de gemeente moet gebeuren in het algemeen belang. De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zij zorgen ervoor dat de besluiten van de raad worden uitgevoerd. De gemeenteraad controleert vervolgens of burgemeester en wethouders dit volgens de afspraken hebben gedaan. Bij die controle wordt de gemeenteraad geholpen door de rekenkamercommissie.

Taken

De belangrijkste taak van de rekenkamercommissie is onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van onze gemeente. Meer informatie

Werkwijze

De taak en de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de verordening op de rekenkamercommissie Schagen 2014. Meer informatie

Suggesties voor onderwerpen

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet de rekenkamercommissie een onderzoek naar doen’, dan kunt u dat aan de rekenkamercommissie doorgeven. Meer informatie

Commissieleden

Wie zijn de leden van de rekenkamercommissie? Meer informatie

Jaarverslagen, onderzoeksplannen en onderzoeksrapporten

Hier vind u de jaarverslagen, onderzoeksplannen en onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie. Meer informatie