HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toekomst van Schagen - visie 2040

Toekomst van Schagen - visie 2040

Leven we in 2040 zoals de Jetsons en heeft iedereen een eigen vliegende schotel? Of hebben we allemaal een chip ingebouwd gekregen waarmee we met anderen kunnen communiceren? Niemand die het weet, maar iedereen heeft er vast wel een beeld bij. De gemeente Schagen wil graag weten hoe inwoners en ondernemers denken dat de gemeente er in 2040 uit ziet. En als je weet hoe we 25 jaar geleden leefden, zou dat nog wel eens heel anders kunnen zijn dan we vermoeden.

Burgemeester Marjan van Kampen over de visie 2040: “De visie 2040 wordt onze stip op de horizon, zeg maar onze gewenste bestemming. Als we weten waar we heen willen, kunnen we de koers uitzetten die ons daar naar toe brengt en daarmee anticiperen op mogelijke veranderingen die er aan komen. De visie 2040 is ook belangrijk omdat we willen weten waar onze gemeente voor staat en wat ons uniek maakt. Wat voor gemeente zijn wij over 25 jaar? Graag horen wij van onze inwoners en ondernemers hoe zij daar over denken. Immers, besluiten die wij als gemeente nu nemen, hebben gevolgen voor de toekomst. Het helpt ons bij het maken van keuzes om te weten hoe inwoners en ondernemers over die toekomst denken.”

We hebben inmiddels diverse acties uitgevoerd, waarbij inwoners en ondernemers hun mening konden geven. Zo hebben we interviews gehouden op de markt, een enquête gehouden onder het inwonerspanel, hebben inwoners kunnen speeddaten met raadsleden en hebben we de 10-jarigen in onze gemeente gevraagd naar hun blik op de toekomst en hebben we met onze vakmedewerkers gewerkt aan een ‘krant van de toekomst’. Ook hebben we diverse trends onderzocht, deze staan beschreven in het document ‘Omgevingsverkenning’.

Hieronder vindt u het resultaat van deze acties.