HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toekomst van Schagen - visie 2040  |  Enquête inwonerspanel en speeddates raadsleden

Enquête inwonerspanel en speeddates raadsleden

We hebben de leden van ons inwonerspanel, maar ook de rest van onze inwoners, via een enquête gevraagd na te denken over de toekomst. Daarnaast zijn de inwoners uitgenodigd om met raadsleden van gedachten te wisselen over de toekomst, tijdens een speeddate. De resultaten van de enquête en van de speeddates vindt u in bijgevoegd rapport. Het resultaat van de speeddates is weergegeven in quotes bij de diverse thema’s.

Te downloaden: