HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toekomst van Schagen - visie 2040  |  Wedstrijd In de toekomst kijken 2040

Wedstrijd In de toekomst kijken 2040

Ruim 50 werkstukken en filmpjes werden ingezonden naar aanleiding van de oproep van onze burgemeester aan alle 10-jarigen om mee te denken over hoe de toekomst er in 2040 uit zou zien.

Alles bij elkaar genomen zien we dat 10-jarigen vaak het dagelijks leven beschrijven. Ze houden hun dagritme (slapen, opstaan, eten, naar school gaan, buiten spelen, tv kijken), hebben nog steeds huisdieren en wonen in huizen. Vaak zijn er wel andere hulpmiddelen of is de context anders: door robots is er meer vrije tijd: hij neemt huishoudelijk werk over of regulier werk. Zo word je bijvoorbeeld in een restaurant bediend door een robot. Door gadgets verandert naar school gaan of tv kijken. Zo zijn er bijvoorbeeld schooltafeltjes waarop beeld wordt geprogrammeerd, er is kauwgum waar je slim van wordt en kunnen we in de tv stappen. Ruimtereizen zijn normaal en we verplaatsen ons vooral vliegend. Een burgemeester bestaat niet meer: alles wordt door robots geregeld.

Thema Aantal keer dat het voorkomt in de inzendingen
Overzicht van thema’s die in de werkstukken voorkomen:
Vliegen in plaats van rijden (auto, fiets) 19
Gadgets 14
Robot 11
Duurzaamheid/milieu/recycling 8
Ruimtereis of wonen in de ruimte 8
Superauto die alles kan of heel snel is 6
Zonnepanelen 6
Mooi wonen (met natuur, veel kleur, in een raket of limousine maar ook verlangen naar vroeger) 5
Alles in één-veranderding (bv een koffer of shirt die op afroep verandert in een ander voorwerp) 3
3-D-printer/generator die eten of kleding maakt op bestelling 3
Geldboom/geldmachine 3
In de tv stappen/lopen 3
Tijdsmachine 3
Geheime) camera 2
Drones 2
Elektrische of waterstofauto 2
Kauwgomballenboom 1
Natuur 1
Moestuin 1
Kloonmachine 1