HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Wat doet de griffie?

Wat doet de griffie?

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, 2 raadsadviseurs en de griffiemedewerker.

De taak van de griffie is het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad. Zij zorgt ervoor dat oordeelsvoormende- en gemeenteraadsvergaderingen goed worden voorbereid. De griffie regelt de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en stelt de politieke agenda op. De griffier en de raadsadviseurs zorgen ook voor meer inhoudelijk advies aan raadsleden, bijvoorbeeld bij initiatiefvoorstellen, moties en amendementen.

Voor inwoners en lokale organisaties is de griffie hèt aanspraakpunt voor alles wat te maken heeft met de gemeenteraad en de raadscommissies. Zij kunnen zich voor iedere commissievergadering en raadsvergadering aanmelden om in te spreken.

Contact

De griffie bestaat uit:

  • Raadsgriffier Gert Meijer
  • Raadsadviseur Luud Hooghiemstra
  • Raadsadviseur Mariëlle Teijema
  • Medewerker griffie Marja de Vries-Adriaanse

U kunt ons bereiken via het contactformulier of telefonisch via 0224-210400.

Contactformulier