HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Wat doet de raad?

Wat doet de raad?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente.

Kaders stellen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vormt het algemeen bestuur. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt daarbij onder andere hoeveel geld het college mag uitgeven. Dat doet de raad bij het vaststellen van de begroting.

Controleren

De gemeenteraad controleert of het college uitvoert wat is vastgelegd in het beleid. De raad kijkt ook of het college niet te veel geld uitgeeft bij die uitvoering. Om dit te kunnen doen heeft de raad een aantal wettelijke instrumenten. Zo controleert de gemeenteraad bijvoorbeeld bij het vaststellen van de jaarrekening of vastgestelde doelen zijn bereikt binnen het beschikbare budget. Maar een raadslid kan ook tussentijds vragen stellen aan het college om uitleg te geven over de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd of aan de raad een voorstel doen om een onderzoek uit te voeren.

De gemeenteraad benoemt ook een onafhankelijke Rekenkamercommissie die onderzoek verricht ter ondersteuning van deze controlerende rol.

Het volk vertegenwoordigen

Een belangrijke rol van ieder raadslid is de volksvertegenwoordigende rol. Het raadslid is immers gekozen door de inwoners van de gemeente Schagen. Als inwoner is het mogelijk om het gesprek aan te gaan met een of meer raadsleden over zaken die u van belang vindt voor het algemeen belang van de inwoners van Schagen.

Raadsleden vinden het zelf ook belangrijk om contact te houden met de inwoners die zij vertegenwoordigen. Hier vindt u alle politieke partijen en hun websites.