HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Wat is open data?

Wat is open data?

Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen burgers of bedrijven daarmee nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet.

Er is veel interessante informatie beschikbaar binnen de overheid. Overheidsorganisaties gebruiken ze om hun dagelijkse taken uit te voeren, maar het is data die ook erg nuttig kan zijn voor burgers. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen burgers of bedrijven daarmee nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet.

Kenmerken van open data zijn:

  • De data is openbaar
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
  • Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

(Bron: data.overheid.nl)