HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Wie vormen het college?

Wie vormen het college?

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is een uitvoerend orgaan en verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar. De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van vier jaar. Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of één van de wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via het algemene telefoonnummer (0224) 210 400 of via het onderstaand contactformulier.

Contactformulier

M.J.P. van Kampen-Nouwen

M.J.P. van Kampen-Nouwen
Contactgegevens en taken M.J.P. van Kampen-Nouwen
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0224) 210 400
E-mailadresburgemeester@schagen.nl
Websitehttps://twitter.com/marjanvankampen
Taken

Algemeen Bestuurlijke Zaken

 • Gemeenteraad en verkiezingen
 • Dienstverlening en personeel
 • Communicatie
 • Juridische Zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Informatiebeveiliging
 • Archief
 • Handhaving
 • ICT
 • Verbetering regionale samenwerking

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Jelle Beemsterboer.

J.C.J. Beemsterboer

J.C.J. Beemsterboer
Contactgegevens en taken J.C.J. Beemsterboer
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0224) 210 400
Mobiel nummer06 57 87 82 50
E-mailadresjelle.beemsterboer@schagen.nl
Websitehttp://www.jellebeemsterboer.nl
Taken

1e locoburgemeester

Ruimte & Economie

 • Bouw en Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw en agrarische sector
 • Ruimtelijke Projecten
 • Stads en dorpsvernieuwing
 • Economie, bedrijvigheid en markten
 • Recreatie en toerisme (incl. Kustpact)
 • Grondbeleid en grondexploitatie

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Hans Heddes.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl Schagen

S.J.A. van der Veek

S.J.A. van der Veek
Contactgegevens en taken S.J.A. van der Veek
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0224) 210 400
Mobiel nummer06 22 77 44 22
E-mailadressigge.vanderveek@schagen.nl
Websitehttp://twitter.com/siggevanderveek
Taken

2e locoburgemeester

Samenleving

 • Zorg en welzijn
 • Sociale zaken
 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Vluchtelingen, asielzoekers en antidiscriminatiebeleid
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Gehandicaptenbeleid

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Joke Kruit.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl Schagen

J.M. Kruit

J.M. Kruit
Contactgegevens en taken J.M. Kruit
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0224) 210 400
Mobiel nummer06 18 75 74 30
E-mailadresjoke.kruit@schagen.nl
Taken

2e locoburgemeester

Financiën, Participatie, Sport &Cultuur

 • Financiën
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Vrijwilligers en verenigingsleven
 • Musea
 • Zwembaden, dorpshuizen en bibliotheken
 • Wijk en dorpsraden
 • Participatie
 • Subsidiebeleid
 • Lokale omroep

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Sigge van der Veek.

Politieke partijJessLokaal

J.J. Heddes

J.J. Heddes
Contactgegevens en taken J.J. Heddes
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0224) 210 400
Mobiel nummer06 10 28 84 41
E-mailadreshans.heddes@schagen.nl
Taken

2e locoburgemeester

Infrastructuur & Duurzaamheid

 • Wegen, groen, spelen, verlichting
 • Duurzaamheid
 • Beheer gemeentelijke gebouwen
 • Hergebruik, afvalbeheer en waterzuivering
 • Water en milieu
 • Glasvezel
 • Kermis

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Jelle Beemsterboer.

Politieke partijPartij van de Arbeid Schagen