Bladstraat

Aan de Bladstraat, op de hoek van de Bogtmanweg, in Tuitjenhorn is gemeentegrond beschikbaar voor woningbouw. Aanleiding om hier woningen te realiseren is de toenemende (lange termijn) behoefte aan betaalbare woningen in Tuitjenhorn. Die behoefte is er voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens.

De komst van betaalbare koopwoningen is een wens van de dorpsraad van Tuitjenhorn. De dorpsraad heeft hiervoor een onderzoek gehouden onder de dorpsbewoners. Betaalbare woningen voor de starters en senioren kwamen daarbij als voorkeur uit de bus. Via een oproep is vervolgens een klankbordgroep gevormd, die meedenkt over de invulling.

Het project

Betaalbaar wonen. Dat is de belangrijkste conclusie die de dorpsraad en de projectgroep van omwonenden, jongeren en anderen in 2019 hebben getrokken voor de kleine woningbouwlocatie aan de Bladstraat in Tuitjenhorn. Aan de hand van hun wensen en argumenten heeft de gemeente een kavelschets opgesteld. Het worden acht betaalbare woningen, geschikt voor starters en senioren. In september 2019 heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden.

Stedenbouwkundige invulling bladstraat

Nieuws      

In juli 2021 heeft wethouder Beemsterboer namens het college van Burgemeester en Wethouders een anterieure overeenkomst afgesloten met ontwikkelaar M4 project B.V.

Deze ontwikkelaar gaat zorgdragen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van acht woningen. Daarbij gaan zij ook zorgdragen voor de aanpassingen van de openbare buitenruimte zoals de aanleg van parkeerplaatsen en schoolzone aan de Bogtmanweg.

Inmiddels is de aanvraag voor omgevingsvergunning door gemeente Schagen ontvangen en in behandeling genomen.