Welkom op het congres 'Lokaal sturen op geluk' in Schagen!

Congres geluk

Welkom op het congres 'Lokaal sturen op geluk' in Schagen!

Op donderdag 5 oktober 2017 was ons congres ‘Lokaal sturen op geluk’. Het was een geslaagde dag en we hebben geluk op de kaart gezet met z'n allen! Ruim 250 bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden meldden zich voor ons congres aan. Een overweldigend aantal! De dag zelf hebben wij als een warm bad beleefd: wat een enthousiasme, interesse en goede discussies over geluk en hoe de lokale overheid daarop kan sturen. En wat goed om te zien dat er in de landelijke media, op twitter en facebook nog steeds over geluk gesproken wordt. Er is een trend in gang gezet. Wij kijken nu al uit naar het volgende congres ‘Lokaal sturen op geluk’ dat gemeente Tiel op 21 maart 2019 organiseert. Wij hopen u daar ook te zien!

LinkedIn: Gelukkige gemeente

Deze website zal nog tot 1 januari 2018 bestaan, maar houden we niet meer bij. Wel houden we graag contact met u via de LinkedIn-groep Gelukkige Gemeente. Daar delen wij en anderen ontwikkelingen op gebied van lokaal sturen op geluk en wisselen we ervaringen en kennis uit. We nodigen u van harte uit om daar mee te lezen en mee te werken aan het verder ontwikkelen van deze prachtige missie. Meld u dus aan voor de groep Gelukkige Gemeente op LinkedIn.

Praktijklabs voor Lokaal Geluk van EHERO

Om het congres een goed vervolg te geven, start EHERO met Praktijklabs voor Lokaal Geluk bedoeld voor raadsleden, bestuurders, ambtenaren en beleidsadviseurs bij gemeenten en hun lokale (semi)publieke partners. Er zijn 4 verschillende Praktijklabs opgedeeld in verschillende thema's en beleidsterreinen. Doel van de Praktijklabs is om elkaar te inspireren met een kijkje in de keuken en te helpen met ideeën en ervaringen hoe de kwaliteit van leven en de levenstevredenheid van inwoners verbeterd kan worden. Iedere bijeenkomst kent doorgaans in elk geval twee onderdelen: het delen van de inzichten en ervaringen aan de hand van een lokale (succes) case en het samen nadenken over een concrete en actuele uitdaging. Jaarlijks zullen er per Praktijklab 3 à 4 bijeenkomsten van een middag zijn, die steeds bij een andere deelnemer uit de groep gehouden wordt. De gastheer mag de concrete uitdaging inbrengen. Samen met de gastheer bereidt EHERO iedere bijeenkomst inhoudelijk voor en zal deze faciliteren. Kosten zijn 450 euro per persoon per jaar. Meer informatie aanvragen en aanmelden kan bij ijgeerkens@ese.eur.nl.
 
Hartelijke groeten,
Jan Steven van Dijk, wethouder Geluk
Guy van Liemt, executive director EHERO