Sprekers

Congres geluk
HOME  |  Sprekers

Sprekers

 • Dagvoorzitter: Menno Bentveld

  Menno Bentveld is een van de presentatoren van ‘Vroege Vogels’, het gerenommeerde natuur- en milieuprogramma van de Vara. Menno is reeds vele jaren debatleider in het programma ‘Op Weg naar het Lagerhuis’ en -voorheen- ‘Het Jongerenlagerhuis’.

  Lees verder
 • prof. dr. Jan Peter Balkenende

  Prof. dr. Jan Peter Balkenende (1956) is sinds 2011 partner bij EY en richt zich op Corporate Responsibility, internationale zaken en onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van de publieke en private sector. Tevens is hij voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), een samenwerkingsverband van acht Nederlandse multinationals die kennis ontwikkelen en delen over de integratie van duurzaam en verantwoord ondernemen in de strategie en het bedrijfsmodel van ondernemingen. DSGC bestaat uit Unilever, DSM, AKZO-NOBEL, Friesland Campina, Phillips, Shell, KLM en Heineken, wordt ondersteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door EY. Balkenende is sinds 2010 eveneens hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook hij is voorzitter van de International Advisory Board van Rotterdam en voorzitter van het Duitsland-Nederland forum.

  Lees verder
 • prof. dr. Ruut Veenhoven

  Prof. dr. Ruut Veenhoven is socioloog en emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit met als leeropdracht ‘De sociale condities voor menselijk geluk’. Vanwege zijn expertise en onderzoek naar factoren die van invloed zijn op subjectieve geluksbeleving staat hij bekend als de ‘geluksprofessor’. Prof. dr. Veenhoven is de initiatiefnemer en beheerder van de World Database of Happiness en redacteur van de Journal of Happiness Studies.

 • Sturen op kwaliteit van leven – gemeente Den Haag

  De gemeente Den Haag heeft resultaatinkoop en resultaatsturing in 2017 ingevoerd. Daarbij nemen ‘kwaliteit van leven’ en ‘leren en verbeteren op basis van cliëntervaringen’ een belangrijke plek in. De gemeente gebruikt hiervoor Menselijke Maat, ontwikkeld door Aad Francissen van Arcon. In deze workshop laten Mirjam Swarte en Aad Francissen zien hoe Menselijke Maat aanstuurt op kwaliteit van leven en ga je zelf met de materie aan de slag in de rol van bestuur, management of uitvoeringsteam.

  Lees verder
 • Arnold Peters

  Arnold Peters is programmamanager Herstructurering Sociaal domein bij de gemeente Nieuwegein. Hij werkt samen met een team van programmaleiders aan de transformatie van het sociaal domein in Nieuwegein.

  Lees verder
 • Bernt Schneiders

  "Lange tijd werd er geloofd in de maakbaarheid van onze samenleving. De overheid zou bij kunnen dragen aan het geluk van allen. Het aantal mensen dat hier nog in gelooft is tegenwoordig beperkt. De socialistische heilstaat is er nooit gekomen.

  Lees verder
 • drs. Loubna Zarrou RE EMITA

  Loubna houdt zich bezig met het vergroten en versterken van werkgeluk. Zij is op dit moment werkzaam voor het Ministerie van Sociale Zaken en de Gemeente Den Haag waar ze een bijdrage levert aan de doorontwikkeling van de organisatie. Zij heeft gewerkt als IT-auditor bij de Auditdienst Rijk. Loubna organiseert regelmatig workshops en events zoals de 1st Global Conference on Positive Change in april 2017. Loubna is bezig met het schrijven van een boek over sociale innovatie in de publieke sector dat eind dit jaar verschijnt.

 • Ellen van Steekelenburg

  Ellen van Steekelenburg stelde een inventarisatie (2016) op over Positieve gezondheid in Nederland, in opdracht van Institute for Positive Health (IPH), in samenwerking met Machteld Huber. Ze werkt aan een opdracht voor IPH om goede voorbeelden van Positieve gezondheid, met zes dimensies, in de etalage te zetten. En ze is adviseur publieke gezondheid bij GGD Hollands Midden, ter ondersteuning van 19 gemeenten en hun partners.

  Drijfveer van Ellen is het andere gesprek en daarmee het andere advies.

  Benieuwd? Kom dan naar haar interactieve workshop ‘Positieve gezondheid en geluk’.

 • In de Buurt van Geluk

  Gedoe in een wijk kun je benaderen met camera’s, toezicht en handhaving. Je kunt er ook een voetbaltoernooi of straatfeest tegenaan gooien. Maar is het effect blijvend? Sturen op geluk biedt een wenkend alternatief, althans dat vinden een burger-van-beroep, betrokken ambtenaar, kritische bewoner en voormalig student. In deze workshop worden deelnemers meegenomen langs de hoogte- en dieptepunten van een gewaagd Amsterdams experiment.

  Lees verder
 • Jacqueline Boerefijn (www.positiefonderwijs.nl)

  Jacqueline Boerefijn is master in de toegepaste positieve psychologie. Tien jaar geleden won zij een onderwijsprijs voor haar idee voor ‘Lessen in geluk’. Als pionier in het geven en promoten van positief onderwijs staat Jacqueline ook gemeente Schagen bij in de start van het centraal stellen van het geluk van onze inwoners. Ze heeft de docenten van het Clusius College getraind om geluk aandacht te geven, zodat zij zelf lessen in geluk kunnen geven. Een mooie uitdaging die de docenten enthousiaste oppakken. In het nieuwe schooljaar starten zij hiermee.

  Lees verder
 • Jeroen Fikkers

  Meedoen maakt gelukkig (Participatie in relatie tot Geluk) 

  In onze maatschappij is het wij-zij-denken diep geworteld geraakt. Net als het vinden dat je recht hebt op van alles en het gevoel dat iedereen wel weet wat goed voor de ander is. Voorheen was de samenleving heel keurig geordend in zuilen en beleidsterreinen, meedoen aan de publieke samenleving is keurig in structuren gegoten.

  Lees verder
 • Jeroen Kroese

  Jeroen Kroese is Algemeen Directeur van KonnecteD. KonnecteD is een duurzame netwerkorganisatie die verbindingen legt door in te spelen op vragen uit de (arbeids)markt. Door samen te werken, kennis en ideeën te delen, partnerschap te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Geluk door werk. Dat is wat KonnecteD wil bereiken. Sallcon is onderdeel van KonnecteD.

  Lees verder
 • Laurens Bijl

  Geluk, inspirerende missie voor ontwikkeling van de Roerdalense samenleving en gemeentelijke organisatie

  Wat begon met ‘klein geluk’ als campagne voor recreatie en toerisme groeide in een paar jaar uit tot een brede beweging in de gemeenschap en de gemeentelijke organisatie. Hoe krijg je grip op Geluk in de vertaling naar beleid en wat betekent het voor rol van de gemeente en manier van werken?

  Gelukscoördinator Laurens Bijl vertelt over de kantelpunten, ontwikkelingen en resultaten van de missie om bij te dragen aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen.

 • Leefbaarheid van de Omgeving en Geluk

  Geluk is van belang voor een ieder. Sommigen worden gelukkig van een geweldige baan of carrière en voor het geluk van veel mensen is een goede gezondheid alsmede een gezonde relatie met hun familie en vrienden belangrijk. De leefbaarheid van de omgeving kan ook een positieve bijdrage leveren aan geluk. Waar welke omgevingsfactoren zijn van invloed op het geluk van haar inwoners en hoe kunnen we dat meten? En hoe kunnen politici en beleidsmakers deze informatie gebruiken om de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren?

  Lees verder
 • Marjon Ouwens-Reus

  Marjon Ouwens-Reus is, behalve moeder van twee lieve dochters, de Virusverspreider Geluk van Parktheater Eindhoven. Enkele jaren geleden kwam Marjon n.a.v. het 50-jarig bestaan van het Parktheater in contact met inspirerende sprekers op het gebied van Geluk. Zij besloot de Erasmus opleiding Rendement van Geluk te gaan volgen om te gaan onderzoeken wat dit mooie thema nog meer kon opleveren voor het Parktheater.

  Lees verder
 • Michiel Hobbelt

  Michiel Hobbelt is master in de sociale psychologie en geluksexpert. Hij zet zich in voor het bevorderen van het geluk van mensen nu en in de toekomst. Gelukkige mensen zijn productiever, minder vaak ziek, werken beter samen, zijn creatiever en staan meer open voor verandering. Een focus op geluk kan ervoor zorgen dat organisaties effectiever worden, maar ook kan een focus op geluk ervoor zorgen dat een samenleving bestendiger is voor de toekomst (duurzaamheid). Michiel is spreker en trainer. Michiel organiseerde dagen over duurzaam geluk in onder anderen de gemeenten Diemen en Utrecht. Tevens geeft hij colleges over dit onderwerp aan universiteiten en hogescholen. U kunt zijn artikel "Publiek debat duurzaam leven hoogst nodig" downloaden.

  Lees verder
 • Mirjam Robart

  Mirjam Robart is een ‘possibilist’. Haar bedrijven, zogeheten Social Enterprises, dragen bij aan de missie om kansen te creëren voor bijstandsgerechtigden op een gelukkiger en (betaald) werkend bestaan. Langdurige werkloosheid laat diepe sporen na en heeft grote impact op het geluksniveau.

  Lees verder
 • Nancy Peeters

  Voor de begroting 2018 hebben we de bijdrage aan het geluk van onze inwoners als eerste uitgangspunt gekozen. We hebben ons daarbij gebaseerd op de factoren die dit geluk beïnvloeden en waar wij invloed op kunnen uitoefenen. Onze activiteiten leggen we langs deze meetlat: draagt wat wij doen bij aan geluk en zoja hoe? Waar dat toe leidt, zo’n eerste begroting gebaseerd op geluk? Dat laten we u natuurlijk graag zien tijdens ons congres. Een toelichting vindt u ook in het boek dat u als bezoeker krijgt.