Doelgroepenvervoer

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Als u ouder bent of een beperking heeft, kan zelfstandig reizen in deze tijden van corona lastig zijn. Gelukkig mogen we al meer en zijn de regels niet meer zo streng als in het begin van de coronacrisis. Sinds 1 juni mogen vervoerders zoals de vrijwillige vervoerders van de Seniorenbus, Graag Gedaan en de 60+ Bus weer rijden. Dat is fijn, want daardoor kunt u weer makkelijker naar de winkel om boodschappen te doen. Of naar een afspraak bij de dokter of in het ziekenhuis. Ook het vervoer van en naar dagbesteding is weer toegestaan.

Ondanks dat het zogeheten doelgroepenvervoer weer mag, gelden er nog wel regels. Hieronder vindt u welke regels er gelden of waar u meer informatie kunt vinden. Het gaat hierbij om regels voor alle vormen van zorgvervoer. Dat wil zeggen: CVV/regiotaxi, Wmo-vervoer, Valys, ziekenvervoer, WSW en dagbesteding voor volwassenen en jongeren. 

Let op: Er gelden ándere regels voor zorgvervoer voor jeugd en jongeren tot en met 17 jaar, taxivervoer voor consumenten en zakelijke klanten en noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19.

Regels voor vervoerders en passagiers vanaf 18 jaar

Voor vervoerders heeft het Koninklijk Nederlands Vervoer speciale protocollen geschreven. Deze zijn te vinden op hun website. Hierin staan alle regels waaraan vervoerders moeten voldoen. Een aantal regels die gelden voor het doelgroepenvervoer zijn:

  • Als iemand een rit aanvraagt, moet degene die de intake doet aan de reiziger vragen of deze aan corona gerelateerde klachten heeft. Dit is volgens de richtlijnen van het RIVM. Klachten? Dan kan de reiziger niet mee.
  • De vervoerder houdt een overzicht bij van reizigers die zijn vervoerd. Zodat, als dat nodig is, tracering mogelijk is.
  • Bij het bepalen op welke manier het vervoer uit te voeren, maakt u gebruik van de volgende getrapte structuur:
    I) Als in een voertuig tussen de chauffeur en reizigers – en als er meer reizigers zijn, tussen reizigers onderling – onderling minimaal 1,5 meter afstand mogelijk is, zijn er geen extra maatregelen nodig.
    II) Is het níet mogelijk om 1,5 afstand te houden in het voertuig? Dan gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet-medisch mondkapje. 
  • Er geldt geen maximering meer (maximaal aantal reizigers) per voertuig. Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt.

Vervoer van en naar dagbestedingen

Ook voor het vervoer van en naar dagbestedingen gelden regels, al zijn die op sommige punten net iets anders dan hierboven staat beschreven. Voor reizigers vanaf 18 jaar geldt onder andere het volgende:
Er wordt vanuit gegaan dat reizigers van en naar een dagopvang of dagbesteding gebruik kunnen maken van een niet-medisch mondkapje. Er is echter een groep reizigers die dat niet kan. In die gevallen waar het dragen van een niet-medisch mondkapje op bezwaren stuit vindt er overleg plaats tussen vervoerder, reiziger en opdrachtgever over een passende maatwerkoplossing, zodat de reiziger wel vervoerd kan worden en de vervoerder een financieel haalbare planning kan maken. Binnen deze maatwerkoplossing blijft de maximale voertuigbezetting 

  • personenauto: maximaal 2 reizigers, 
  • bus maximaal: maximaal 4 reizigers, zonder niet-medisch mondkapje door reizigers toegestaan.

Zorgvervoer voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor zorgvervoer van kinderen en jongeren tot 18 jaar heeft het Koninklijk Nederlands Vervoer een eigen protocol geschreven. Hiervoor geldt onder andere: 
Kinderen en jongeren die klachten hebben die corona gerelateerd zijn, niet mee kunnen met het vervoer. Voor kinderen en jongeren geldt dat zij tot elkaar niet 1,5 meter afstand hoeven te houden en dat alle zitplaatsen bezet mogen zijn. Is het niet mogelijk om tussen de chauffeur en de kinderen 1,5 meter afstand te houden, dan draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over vervoer en zorg, en welke richtlijnen gelden. Ook vindt u hier alle overige informatie die met het coronavirus te maken heeft. Op de website van het Koninklijk Nederlands Vervoer vindt u voor vervoerders protocollen waaraan u moeten voldoen en veelgestelde vragen.