Financiële zorgen, inkomen en werk

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Het wijkteam tijdens de coronacrisis  |  Financiële zorgen, inkomen en werk

Financiële zorgen, inkomen en werk

Geen of minder inkomsten?

Is uw inkomen gedaald door de huidige maatregelen of heeft u helemaal geen inkomen meer? Hier kan het wijkteam bij ondersteunen.

U kunt via de pagina Werk & Inkomen van het wijkteam een aanvraag doen voor diverse regelingen die er binnen de gemeente zijn om mensen met een lager inkomen te ondersteunen.

Schulden of dreigende schulden?

Dreigen er schulden te ontstaan of heeft u al schulden? Ook hier kan het wijkteam bij ondersteunen Op onze pagina Grip op geld hebben wij overzichtelijk gemaakt welke landelijke organisaties betrouwbare adviezen geven. Het NIBUD geeft bijvoorbeeld adviezen om je zo goed mogelijk voor te bereiden om een inkomensterugval. Ook adviezen om contacten met schuldeisers te onderhouden en welke rekeningen je als eerste moet betalen worden gedeeld. De website Wijzer in Geldzaken geeft ook goede tips om financieel fit te blijven.

Humanitas heeft vrijwilligers klaarstaan die ook nu kunnen ondersteunen bij het op orde krijgen van uw thuisadministratie. Voor telefonische adviezen kunt u contact opnemen met Humanitas, afdeling Kop van Noord Holland. Meer informatie vindt u op de website van Humanitas.

Komt u er niet uit of heeft u meer hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Dat kan door het in vullen van ons contactformulier of te bellen naar het wijkteam, telefoonnummer (0224) 210 400