Hulp voor ondernemers

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Hulp voor ondernemers

Hulp voor ondernemers

#Corona Denk om elkaar. Houd vol. Schagen Samen Sterk.

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus. Er zijn regelingen waar u als zzp-er, mkb-er of grootwinkelbedrijf gebruik van kunt maken. De gemeente Schagen biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale maatregelen om ondernemers bij te staan in deze tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u vinden bij de Kamer van Koophandel: 0800 21 17 of via de website van de Kamer van Koophandel. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle maatregelen. Horecaondernemers kunnen de website van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) raadplegen.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en een directe link naar Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Veelgestelde vragen Bbz/Tozo

Creatieve initiatieven

Wij zien op dit moment dat veel ondernemers creatieve initiatieven ontwikkelen om de coronaperiode door te komen. Dit past niet altijd in het geldende bestemmingsplan. Wij willen natuurlijk graag tijdelijk onze medewerking aan deze ondernemers verlenen, daar waar het mogelijk is.

Bent u een ondernemer die tijdelijk op een andere manier uw brood wilt verdienen? Laat ons dit dan weten door een aanvraag in te sturen. Hierbij is het belangrijk te weten, dat:

  • wij elke aanvraag afzonderlijk beoordelen op de haalbaarheid,
  • wij werken op basis van maatwerk en de initiatieven moeten passend zijn binnen de regionale noodverordening,
  • wij de ontheffingen tijdelijk verlenen,
  • het kleinschalige activiteiten moeten zijn,
  • de publicatie van het voornemen van het initiatief niet leidt tot protesten,
  • het initiatief niet leidt tot verdere verspreiding van COVID-19,
  • er sprake moet zijn van een maatschappelijk belang,
  • de activiteiten gerelateerd moeten zijn aan de bedrijfsvoering. Ook dit blijft natuurlijk maatwerk.
  • er een afstandcriteria geldt tot andere (zelfde) activiteiten

U kunt uw aanvraag insturen via het formulier Consult ruimtelijke plannen.