Nieuws

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Burgemeester Van Kampen: “avondklok is zinloos”

  (13-01-2021)

  Burgemeester Marjan van Kampen wil geen avondklok. Net als andere burgemeesters in ons land en de politie. “Het kabinet besprak de avondklok wel tijdens het crisisberaad. Het OMT (outbreak management team) ziet de avondklok als een manier om iedereen het gevoel geven dat het belangrijk is om contact met anderen te vermijden. Maar als burgemeester vind ik het geen goede maatregel. Omdat het bijna niet te handhaven is. En omdat we dan steeds uitzonderingen moeten regelen voor wie een dringende reden heeft.”

 • Noodopvang voor bepaalde kinderen

  (23-12-2020)

  Vanwege het coronavirus zijn alle scholen en kinderopvanglocaties in onze gemeente tot en met 17 januari gesloten. Voor kinderen waarvan éen van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken zoals; de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer, is wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. We noemen dit noodopvang. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken.

 • Kerstboodschap van burgemeester Marjan van Kampen

  (18-12-2020)

  De kerstboodschap van burgemeester Marjan van Kampen kunt u op ons YouTube-kanaal bekijken. Gericht op alle inwoners in de dorpen en stad van onze gemeente.

 • Weekmarkt Schagen alleen nog voor levensmiddelen

  (17-12-2020)

  Vrijwel alle markten in het land blijven open. Ook de donderdagse weekmarkt in Schagen gaat door. Echter alleen voor marktmensen die levensmiddelen verkopen. De helft van de markt is daarom niet aanwezig. Dit duurt zolang de lockdown duurt.

 • Carbid schieten verboden in gemeente Schagen

  (02-12-2020)

  Landelijk komt er geen algemeen geldend verbod, waardoor elke gemeente zelf kan besluiten op welke manier er met de melkbustraditie wordt omgegaan. In onze gemeente is carbid schieten volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV artikel 2:74A) verboden.

 • Noodverordening 18 november niet meer geldig

  (02-12-2020)

  De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft op 30 november de huidige noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit ingetrokken. Deze besluiten treden in werking op 1 december 2020.

 • Per 1 december geldt een mondkapjesplicht

  (30-11-2020)

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is vanaf 1 december het dragen van een mondkapje in winkels, musea, bij de kapper en op veel andere plekken verplicht. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. #AlleenSamen

 • Nieuwe noodverordening vanaf 18 november

  (19-11-2020)

  Woensdag 18 november heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente. In de noodverordening zijn de veranderde maatregelen vastgelegd.

 • Geen Sinterklaasintocht, kerstmarkt en Schagen On Ice

  (11-11-2020)

  Diverse evenementen kunnen in november en december niet doorgaan. Bijvoorbeeld Sinterklaasintochten en kerstmarkten mogen niet. De noodverordening van VRNHN (Veiligheidsregio Noord Holland Noord) verbiedt het. Omdat overal waar mensen samen komen, het coronavirus om zich heen kan grijpen.

 • Het gaat goed, maar cijfers zakken te langzaam

  (04-11-2020)

  Om het coronavirus te bestrijden heeft de regering in Den Haag extra maatregelen genomen. Publieke gebouwen als theaters, bioscopen, verenigingsgebouwen en buurthuizen, bibliotheek en zwembaden moeten dicht. Daarbij wees minister-president Rutte op regel nummer één: blijf thuis. Ga dus niet voor de lol winkelen. Ook mogen buiten nu slechts twee personen bij elkaar zijn. Het volledige overzicht van de maatregelen staat op rijksoverheid.nl. Vanavond om 22.00 uur gaat de verzwaring in.

 • Steun aan verenigingen

  (02-11-2020)

  Als gemeenten hechten we belang aan het voortbestaan van verenigingen. Zij bieden u als inwoner de mogelijkheid te sporten, ontspannen en creatief te zijn. Daarom ontvingen alle verenigingen in de gemeente Schagen een brief van ons. Wij willen verenigingen ondersteunen die in de periode 1 maart tot 1 oktober, financieel in de problemen zijn gekomen door het coronavirus.

 • Horecamedewerkers zonder baan kunnen aan de slag in de zorg

  (02-11-2020)

  Onder de boodschap ‘Van horecatijger tot zorgheld’ is er in deze coronatijd ruimte voor werkloze horecamedewerkers om aan de slag te gaan in de zorg. Op detacheringsbasis, in de Kop van Noord-Holland. Mensen met een horeca-achtergrond die tijdelijk in de zorg willen werken, kunnen zich aanmelden via www.opkop.nl.

 • Nieuwe besmetting medewerker, contacten zijn al geïnformeerd

  (24-10-2020)

  Helaas is opnieuw een medewerker van onze gemeente positief getest voor het coronavirus. Anders dan bij eerdere gevallen is deze medewerker wel in contact geweest met enkele inwoners. Iedereen met wie deze medewerker in contact is geweest, is inmiddels geïnformeerd.

 • Vier Sint-Maarten op een verantwoorde manier

  (22-10-2020)

  Woensdag 11 november is het Sint-Maarten. Elk jaar zingen de kinderen speciale Sint-Maartenliedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. Dit jaar wordt het door het coronavirus anders dan andere jaren. Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen, moet het aantal contactmomenten omlaag. Kinderen die, vaak met hun ouders, door de hele buurt van deur tot deur zingen is dan niet wenselijk.

 • Vijf medewerkers besmet met corona

  (22-10-2020)

  Vijf medewerkers van de gemeente zijn besmet geraakt met het coronavirus. Hoe de medewerkers besmet zijn geraakt, is onduidelijk. Inwoners die de afgelopen week het gemeentehuis hebben bezocht, hebben geen risico gelopen. 

 • Verkeerssituatie Markt Schagen terug naar normaal

  (17-10-2020)

  Maandag 19 oktober wordt de oude verkeerssituatie op de Markt in Schagen weer hersteld. De tijdelijke belijning voor de voetgangers wordt dan weggehaald, evenals de tijdelijke bebording.

 • Nieuwe noodverordening vanaf 14 oktober

  (15-10-2020)

  Dinsdag 14 oktober heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 14 oktober allemaal wel en wat er níet mag.

 • Harde boodschap corona: het komt op ons gedrag aan

  (14-10-2020)

  Het kabinet had gisteravond een harde boodschap. Opnieuw moeten we in gedeeltelijke lockdown. Met maatregelen die pijn doen. Het aantal besmettingen móet omlaag. Ondertussen willen we de sociale en economische schade zo beperkt mogelijk houden.

 • Week van ontmoeting

  (05-10-2020)

  Juist tijdens deze periode willen we elkaar veilig ontmoeten en contact houden. Daarom zijn er tijdens de Week van Ontmoeting (1 t/m 8 oktober) activiteiten georganiseerd. Hulp nodig bij het vinden van een hobby, het opdoen van contacten of ben je op zoek naar een luisterend oor? Dat kan!

 • Nieuwe noodverordening vanaf 1 oktober

  (01-10-2020)

  Donderdag 1 oktober heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 1 oktober allemaal mag en ook wat er nog níet mag.

 • Café De Vriendschap in Tuitjenhorn mag deuren weer openen

  (30-09-2020)

  Café De Vriendschap in Tuitjenhorn mag per direct de deuren weer openen. Op 25 september jongstleden was het café op last van de Veiligheidsregio per direct gesloten omdat tijdens de kermis overtredingen waren geconstateerd waarbij de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Na de sluiting werd aan de eigenaar de mogelijkheid geboden om met een plan van aanpak te komen. In dit plan moest worden opgenomen hoe hij wél aan de maatregelen kan voldoen en hoe hij er voor gaat zorgen dat zijn bezoekers zich hier aan houden.

 • Aanpassingen Weekmarkt Schagen

  (30-09-2020)

  Sinds begin juni is de weekmarkt ‘coronaproof’ ingericht. De regering is hier duidelijk over; ook hier is de 1,5 meter maatregel van essentieel belang. Voorts geeft zij aan dat de protocollen van de branchevereniging (de CVAH) nageleefd moeten worden. Hierdoor hebben wij aan de helft van de marktondernemers een alternatieve verkooplocatie moeten aanwijzen. Marktondernemers hebben aangegeven de twee marktterreinen op elkaar te willen laten aansluiten.

 • Samen de schouders eronder om coronabesmettingen te verlagen

  (30-09-2020)

  Opnieuw heeft het kabinet iedereen opgeroepen om zich te houden aan de nieuwe en strengere coronamaatregelen. Locoburgemeester Jelle Beemsterboer: “Het gaat de verkeerde kant op. We hebben in het voorjaar gezien dat we in staat zijn om de trend te keren. Laten we dat nu opnieuw doen. Samen kunnen we er voor zorgen dat het aantal besmettingen lager wordt en daardoor de druk op de zorg afneemt. En kunnen we voorkomen dat er nóg strengere maatregelen genomen moeten worden met alle gevolgen voor het sociale leven en de economie van dien.

 • Café De Vriendschap in Tuitjenhorn moet voorlopig dicht

  (28-09-2020)

  Café De Vriendschap in Tuitjenhorn moet per direct dicht. Dit heeft de Veiligheidsregio  in overleg met de gemeente Schagen besloten. Tijdens de kermis in Tuitjenhorn zijn op een aantal dagen meerdere overtredingen geconstateerd waarbij de coronamaatregelen niet werden nageleefd.

 • Regio Holland boven Amsterdam verzoekt Duitse overheid om risicogebieden in Noord-Holland te specificeren

  (28-09-2020)

  Duitse toeristen vertrekken massaal uit de regio Holland boven Amsterdam na code rood Duitse overheid. De oproep van de gemeente Texel vindt gehoor bij de 17 gemeenten in Holland boven Amsterdam. Ze ondersteunen de oproep van het Noord-Hollandse eiland aan de Duitse overheid om niet geheel Noord-Holland als risicogebied te bestempelen, maar specifieke regio's als risicogebied te benoemen. Na de aankondiging van de Duitse overheid zien toeristische ondernemers in de regio HBA direct een enorme terugval in het aantal reserveringen. Ook breken Duitse toeristen hun vakantie eerder af.

 • Nieuwe noodverordening vanaf 10 augustus

  (12-08-2020)

  Maandag 10 augustus heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 10 augustus allemaal mag en ook wat er nog níet mag.

 • Vergunningen en kermissen in coronatijd

  (29-07-2020)

  Zonder vergunning kan er dit jaar geen nieuw evenement georganiseerd worden. Dit zolang het coronavirus heerst. Feestjes niet, ook de normale dorpskermis niet. Om het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt te beteugelen, moeten de mensen afstand tot elkaar houden. Toch wil gemeente Schagen voor kinderen wel een kermis in hun dorp mogelijk maken. Zelfs dat is onzeker: nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid kunnen het weer onmogelijk maken.

 • Opnieuw meer ruimte voor sport en bewegen

  (01-07-2020)

  Met ingang van 1 juli vindt opnieuw verruiming plaats voor sport en bewegen. Sportscholen, sportkantines en binnensportaccommodaties mogen weer open en zijn weer beschikbaar voor gebruik.

 • Evenementen – wijzigingen “coronamaatregelen” per 1 juli 2020

  (27-06-2020)

  In verband met de corona-crisis was door de Rijksoverheid tot 1 september een algeheel verbod op evenementen afgekondigd. In de persconferentie van woensdagavond 24 juni 2020 hebben minister-president Rutte en minister De Jonge aangegeven dat de regels per 1 juli worden versoepeld.

 • ‘Geef elkaar de ruimte’ op drukke plekken in onze gemeente

  (27-06-2020)

  ‘Geef elkaar de ruimte’ en ‘Houd 1,5 meter afstand’: deze teksten kun je straks te zien op meerdere plekken in onze gemeente. Ze komen op drukke plekken zoals de strandopgangen in Callantsoog en Petten, de markt in Schagen, strandje De Wiel en de ingangen van het Makado Centrum.

 • Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar

  (26-06-2020)

  Woensdagavond 24 juni kondigde het Kabinet opnieuw een versoepeling van de coronamaatregelen aan. Minister-president Rutte vertelde tijdens de persconferentie dat per 1 juli het toegestane aantal mensen dat in eenzelfde ruimte verblijft, wordt uitgebreid. Daarbij blijft de 1,5 metermaatregel leidend. “Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar”, stelde de premier.

 • Hopelijk de laatste loodjes

  (25-06-2020)

  Nu het coronavirus in Nederland ingedamd lijkt, neemt de behoefte aan vrijheid toe. “Het is te merken dat onze inwoners en bezoekers de maatregelen een beetje zat worden,” zegt burgemeester Marjan van Kampen. “Dat merken ook onze BOA’s, als zij mensen aanspreken. Daarom vraag ik aan iedereen toch nog even om begrip. Er kan steeds meer, maar dat alleen als we ons aan de regels houden.”

 • Burgemeester en raadsleden op de markt

  (17-06-2020)

  Donderdag 18 juni vanaf 11 uur, heeft de weekmarkt in Schagen opmerkelijke gastheren en -vrouwen. Burgemeester Marjan van Kampen en de gemeenteraadsleden Friso Teerink en Marga Mulder zijn op de markt. Zij gaan een praatje aan met de mensen.

 • Huis-aan-huiscollecte gaat weer van start

  (15-06-2020)

  Van 15 t/m 20 juni gaat de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) als eerste collectefonds weer langs de deuren. Verantwoord en volgens de richtlijnen. De MLDS zal gebruikmaken van kartonnen collectebussen met een QR-code om te doneren. Geen vertrouwde groene collectebus waar men geld in kan doen. Vanaf een veilige afstand kan men de QR-code scannen om zo een gift over te maken.

 • Nieuwe noodverordening vanaf 15 juni

  (15-06-2020)

  Vrijdag 12 juni heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente en gaat maandag 15 juni in. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 1 juni allemaal mag en ook wat er nog níet mag.

 • Kampeerterreinen in NHN open voor zelfvoorzienende kampeerders

  (11-06-2020)

  Bij de gemeente komen vragen binnen over wat mag bij het kamperen. Het zit zo:

 • Marktopzet bevalt goed, tijdsduur korter

  (11-06-2020)

  De nieuwe opzet van de donderdagse weekmarkt in Schagen is vorige week goed bevallen. De markt is nu aan één kant van de weg. De markt is ook ruimer en langer. Zodat de anderhalve meter afstand beter bewaakt kan worden. De tijd waarin de zomerse markt duurt is wel met een uur ingekort. Die markt duurt nu tot 14.30 uur.

 • Gemeente helpt ondernemers en sportverenigingen met teruggave huur of erfpacht

  (08-06-2020)

  De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook van bedrijven en sportverenigingen vraagt het veel. Als gemeente proberen we de lasten voor hen iets te verminderen.

 • Strengere maatregelen op de weekmarkt

  (04-06-2020)

  De donderdagse weekmarkt in Schagen wordt druk bezocht. Zo druk, dat in deze coronatijd de anderhalve meter afstand nauwelijks bewaakt kan worden. Daarom worden er strengere maatregelen genomen op de markt.

 • Bereikbaarheid centrum Schagen tijdens marktdagen

  (04-06-2020)

  Op de wekelijkse markt op donderdag in het centrum van Schagen zijn maatregelen genomen om afstand te kunnen bewaren. De markt is ruimer opgezet. Ook begint morgen de grotere zomerse markt. Daarom verandert er ook iets in de bereikbaarheid. 

 • Vlag uit op gemeentehuis voor geslaagden

  (04-06-2020)

  Donderdagmorgen 4 juni om 11.00 uur hesen Chris van Gerven (16 jaar) uit ’t Zand en burgemeester Marjan van Kampen samen de vlag. Op het dak van het gemeentehuis ging de vlag omhoog voor alle leerlingen die zijn geslaagd.

 • GGD voert coronatesten uit bij klachten

  (02-06-2020)

  Vanaf 1 juni kan iedereen zich met klachten, zoals koorts, hoesten of verkoudheid zich aanmelden voor een test. Om een testafspraak te maken, kunt u het gratis landelijke telefoonnummer 0800-1202 bellen. Dit is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. De GGD Hollands Noorden voert deze test uit bij een testlocatie in de buurt. Meer informatie vindt u op de website van de GGD Hollands Noorden en de website van het ministerie van VWS.

 • Nieuwe noodverordening

  (29-05-2020)

  Vrijdag 29 mei heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente gaat maandag 1 juni in. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 1 juni allemaal mag en ook wat er nog níet mag.

 • Langzaam weer de ruimte

  (29-05-2020)

  Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van woensdagavond 6 mei bekend gemaakt dat de horeca met ingang van 1 juni 2020 gedeeltelijk weer open mag. Dit alleen als het coronavirus voldoende onder controle is. Wij geven onze ondernemers hiervoor de ruimte. Zij mogen daarom tijdelijk hun terrassen vergroten daar waar het mogelijk is. Met name in de binnenstad van Schagen merkt u dit weekend het een en ander.

 • Testen met opstelling grotere terrassen

  (28-05-2020)

  De horeca in dorpen en stad van gemeente Schagen heeft plannen ingediend bij onze gemeente. In de plannen staat hoe zij het geregeld hebben als op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, de terrassen weer open mogen. Als gemeente staan we horeca ondernemers de een goed plan hebben toe om het terras veel ruimer op te zetten op de openbare ruimte. Wethouder Jelle Beemsterboer en burgemeester Marjan van Kampen namen op woensdag 27 mei rond 13.30 uur een kijkje op het Dorpsplein in Callantsoog. Bij de horeca op de Markt in Schagen doen zij dat donderdag 28 mei om 17.30 uur.

 • Pinksterweekend, wees extra voorzichtig

  (28-05-2020)

  Een herhaling van de enorme drukte richting strand tijdens Hemelvaartsdag willen we als gemeente voorkomen. Ook Pinksteren belooft zonnig en warm te worden. “Daarom vraag ik er nadrukkelijk aan iedereen om het gezonde verstand te gebruiken,” zegt burgemeester Van Kampen. “Ga niet naar plekken waarvan je wéét dat het er druk kan zijn. Blijf liever in je eigen buurt en hou die anderhalve meter afstand.”

 • Oproep horeca ondernemers om een (gezamenlijk) plan in te leveren voor terrassen in Schagen

  (20-05-2020)

  De gemeente Schagen bereidt zich voor op een situatie waarin de horeca weer gedeeltelijk kan opstarten. Als de terrassen weer openen willen wij letterlijk meer ruimte geven door de terrassen ook toe te staan in delen van het openbaar gebied. Zo zorgen we ervoor om toch omzetmogelijkheden te creëren. Per bedrijf zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte we kunnen bieden. Onlangs riepen wij ondernemers op om hierover mee te denken.

 • Raad keurt noodpakket voor ondernemers en inwoners goed

  (20-05-2020)

  Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die iedereen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Burgemeester Marjan van Kampen: “Als gemeente vinden we het belangrijk, dat inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Daarom willen wij, bovenop de landelijke maatregelen, extra maatregelen nemen. En alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om banen en inkomens van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk veilig te stellen.”

 • Waakzaam blijven, ook tijdens Hemelvaartsdag-weekend

  (20-05-2020)

  Hemelvaartsdag belooft zonnig en warm te worden. Ook in het weekend is het waarschijnlijk mooi weer. Juist daarom waarschuwen wij iedereen om waakzaam te blijven. “Hou de anderhalve meter afstand en vermijd drukte,” vat burgemeester Marjan van Kampen samen.

 • Chat met wethouder Beemsterboer via Facebook

  (20-05-2020)

  Wethouder Beemsterboer van Ruimte & Economie gaat woensdagmiddag 27 mei om 16.00 uur op de gemeentelijke Facebookpagina  'live'. Hij gaat dan in gesprek met ondernemers uit dorpen en stad van de gemeente om vragen te beantwoorden. Deze vragen kunnen te maken hebben met de corona-maatregelen, de gevolgen en de versoepeling daarvan voor ondernemers. Ook andere vragen die gesteld worden, zal hij zo goed mogelijk beantwoorden.

 • Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur

  (18-05-2020)

  Gedeputeerde Zita Pels (cultuur) doet samen met de wethouders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. In een brief aan de minister vragen alle 47 gemeenten en de provincie om cultuur op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijk een plek te geven in toekomstige steunmaatregelen.

 • Complimenten burgemeester Van Kampen voor inwoners en ondernemers

  (14-05-2020)

  Stap voor stap komt er weer meer ruimte in het openbare leven. Wij merken dat inwoners, ondernemers en verenigingen nadenken over hoe er op een veilige manier invulling gegeven kan worden aan de anderhalvemetersamenleving. Burgemeester Marjan van Kampen: “Complimenten voor al die mensen die hierover nadenken. En ook complimenten voor iedereen die zich hierbij goed aan de regels houdt. Het vraagt veel van ons allemaal, maar we zijn het verplicht tegenover kwetsbare groepen en al die mensen in de zorg die de afgelopen maanden overuren hebben gedraaid en dat nog steeds doen.”

 • Nieuwe noodverordening

  (10-05-2020)

  Vrijdag 8 mei heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente gaat maandag 11 mei. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 11 mei allemaal mag en ook wat er nog níet mag.

 • Terugkijken livechats Marjan van Kampen op Facebook

  (08-05-2020)

  Burgemeester Marjan van Kampen was de afgelopen periode in gesprek met inwoners over de gevolgen van de coronacrisis. Inwoners konden vragen stellen via de Facebookpagina van de gemeente Schagen.

 • Bloembakken voor verzorgingstehuizen

  (07-05-2020)

  Het voorjaar is in volle gang. Het begint overal weer prachtig groen te worden en alles bloeit en groeit. Door de coronamaatregelen mag iedereen nog wel een ommetje maken in zijn eigen buurt. Daar genieten mensen van het groen in de tuinen en plantsoenen.

 • 4 mei herdenking in coronatijd

  (04-05-2020)

  Dit jaar zou in gemeente Schagen het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden, herdacht en gevierd worden. We zouden vieren dat we al die jaren in vrijheid mogen leven. Dat kunnen we omdat er, ook in Schagen, mensen hun leven hebben gegeven voor die vrijheid. 

 • Nieuwe noodverordening van kracht

  (01-05-2020)

  Vanaf 30 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in onze regio. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen.

 • Noodpakket voor ondernemers en inwoners gemeente Schagen

  (01-05-2020)

  Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een crisis die iedereen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Burgemeester Marjan van Kampen: “Als gemeente vinden we het belangrijk, dat inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Daarom willen wij, bovenop de landelijke maatregelen, extra maatregelen nemen. En alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om banen en inkomens van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk veilig te stellen.” De gemeenteraad bespreekt het pakket maatregelen in een speciaal ingelaste vergadering op 13 en 20 mei.

 • 80 sportverenigingen en instellingen met plan voor buitensporten

  (01-05-2020)

  De gemeente Schagen heeft tot nu toe 80 plannen gehad van sportverenigingen voor het georganiseerd buitensporten. Joke Kruit, wethouder sport: “Een geweldig aantal! We zijn blij om te zien dat in deze bijzondere tijd zoveel verenigingen starten met buitensportactiviteiten. Heel fijn dat de kinderen en jongeren in onze gemeente weer lekker kunnen bewegen en minder binnen hoeven te zitten. Dit draagt bij aan een gezond lijf en een gezonde geest.”

 • Wijkteam helpt inwoners ook tijdens coronacrisis

  (30-04-2020)

  De coronacrisis treft iedereen. De wijkteams van onze gemeente merken regelmatig dat inwoners denken dat hulp in deze tijd niet geboden kan worden. Dat kan juist wel. De wijkteams geven hierover graag informatie.

 • Programma 4 en 5 mei in gemeente Schagen

  (30-04-2020)

  De herdenkingen bij de herdenkingsmonumenten op 4 mei en de festiviteiten op 5 mei in Schagen gaan niet door dit jaar. We herdenken en blijven thuis, maar hopelijk toch een beetje samen. Aan de inwoners van Schagen wordt gevraagd niet samen te komen bij de herdenkingsmonumenten om 20.00 uur.

 • Buitensport

  (28-04-2020)

  De Rijksoverheid heeft dinsdag 21 april bekend gemaakt dat kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport- en spel. Officiële wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Deze maatregel houdt onder andere het volgende in:

 • Lintjesregen 2020

  (24-04-2020)

  Vanwege het coronavirus heeft de Lintjesregen 2020 ook in Schagen een andere vorm gekregen. De voorstellers van de gedecoreerden hadden een videoboodschap opgenomen, waarin ze vertelden waarom zij vonden dat de gedecoreerde een Koninklijke onderscheiding heeft verdiend. Ook burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen had een videoboodschap voor de gedecoreerden.

 • Regels verlengd voor campings en vakantieparken tegen coronavirus

  (24-04-2020)

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn de regels van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord die gelden voor onder andere campings, vakantieparken en camperplaatsen verlengd tot en met 19 mei 2020. Zij mogen alleen open blijven als de huisjes beschikken over een eigen toilet-, was- en douchevoorziening ín het huisje zelf. Zijn er alleen centrale sanitaire voorzieningen, dan moeten zij sluiten. Voor strandhuisjes geldt dat zij niet mogen worden gebruikt of opgebouwd.

 • Schoolmaatschappelijk werk door Mee & de Wering

  (23-04-2020)

  Door het coronavirus is er een nieuwe thuissituatie ontstaan. We zien veel ouders hard werken om alle ballen hoog te houden. Goed om te zien dat dit vaak lukt. Toch kan het voorkomen dat u even niet meer weet hoe u met bepaalde situaties om moet gaan.

 • Pakket plaatselijke ondernemers voor medewerkers

  (23-04-2020)

  We zitten thuis. Winkelen is er niet bij. Ondernemers draaien nu al meer dan vijf weken geen omzet. Dat raakt hen hard. Onze medewerkers deden daarom vorige week een investering. Om plaatselijke ondernemers toch te kunnen steunen én om hun eigen collega’s thuis op te vrolijken. Een pakket met nuttige en vrolijke producten van ondernemers uit Schagen ging als verrassing naar de medewerkers.

 • Koningsdag wordt Woningsdag 2020

  (23-04-2020)

  Op maandag 27 april zou koning Willem-Alexander zijn 53ste verjaardag in Maastricht vieren. Helaas: het coronavirus maakt van Koningsdag ‘Woningsdag’. Over die naam is vast heel lang nagedacht. Dat houdt in: klokken luiden, een digitale kleedjesmarkt en een ‘thuistoost’ om de dag af te sluiten. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag, net als de rest van ons, op de bank.

 • Terugkijken livechat Marjan van Kampen 22 april

  (23-04-2020)

  Op woensdag 22 april gaf burgemeester Marjan van Kampen antwoord op vragen over de coronacrisis. Inwoners konden vragen stellen via de Facebookpagina van de gemeente Schagen.

 • Aangepaste dienstverlening tijdens de coronacrisis

  (21-04-2020)

  Om u en onze medewerkers goed te beschermen zijn er aanvullende maatregelen nodig in het gemeentehuis. Daarom passen wij onze dienstverlening aan. Alles wat online geregeld kan worden, kunt u daarom nu alleen nog online regelen.

 • Maatregelen voor zorgaanbieders

  (17-04-2020)

  Vanwege de coronacrisis hebben de vier Noordkop-gemeenten – Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel –besloten om maatregelen te nemen voor zorgaanbieders. De zorgaanbieders proberen, ondanks de beperkingen die gelden, de zorg voor onze inwoners zo goed mogelijk te laten doorgaan. Tegelijk zien we dat zij minder inkomsten hebben, terwijl de vaste lasten en loonkosten doorgaan.

 • Inventarisatie gevolgen coronacrisis voor culturele instellingen

  (17-04-2020)

  Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor culturele instellingen? Dit vragen we in opdracht van Provincie Noord-Holland.

 • Paasweekend zonder problemen verlopen

  (16-04-2020)

  Over het algemeen is het Paasweekeinde goed en rustig verlopen in onze gemeente. Iets dat een glimlach tovert op het gezicht van burgemeester Marjan van Kampen. “Zowel de politie als de boa’s melden me dat het weekend redelijk rustig is verlopen. En dat met zulk mooi weer en grote verleiding om naar buiten te gaan. Ik ben ongelooflijk trots op onze inwoners.”

 • Chat met de burgemeester via Facebook

  (15-04-2020)

  Burgemeester Marjan van Kampen gaat woensdagmiddag 22 april om 16.00 uur op de gemeentelijke Facebookpagina van Schagen 'live'. Zij chat met inwoners uit onze gemeente om hun vragen te beantwoorden die te maken hebben met de coronacrisis.

 • Ook in Paasweekend zoveel mogelijk thuisblijven

  (09-04-2020)

  Burgemeester Marjan van Kampen roept dringend op om ook komend Paasweekend zoveel mogelijk thuis te blijven. “De afgelopen twee weken heeft iedereen zich keurig aan de afspraken gehouden en was het rustig op de stranden, in de duinen en in andere delen van onze gemeente.

 • Rookverbod in natuurgebieden en coronaregels

  (09-04-2020)

  Alle inwoners van onze gemeente krijgen een welgemeend compliment van burgemeester en wethouders. Er zijn in het afgelopen weekeinde vrijwel geen incidenten geweest. Iedereen beseft blijkbaar heel goed welke openbare regels gelden in onze strijd tegen het coronavirus.

 • Plak je wens of initiatief op onze borden

  (09-04-2020)

  In alle dorpskernen van onze gemeente staat sinds enkele dagen een groot bord. Waar anders altijd partijposters hangen in verkiezingstijd, mogen nu de inwoners van het dorp hun wens of initiatief op het bord plakken. Met behanglijm.

 • Burgemeester Van Kampen: “Kom niet naar onze stranden. Blijf thuis!”

  (03-04-2020)

  Burgemeester Marjan van Kampen roept dringend op om het komend weekend en de dagen daarna niet naar de stranden of duinen te gaan in de gemeente Schagen. Ondanks het mooie weer dat wordt verwacht, hoopt de burgemeester op verlaten stranden en duinen.

 • Nieuwe noodverordening 2 april vastgesteld

  (03-04-2020)

  Op aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport is door de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 2 april jl. een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daarmee komt de noodverordening van 26 maart te vervallen.

 • Extra maatregelen bij afvalbrengstation

  (02-04-2020)

  Bij het afvalbrengstation van de HVC aan de Zijperweg in Schagen staan er nog steeds lange rijen auto’s. In deze thuisblijf-tijd vanwege het coronavirus willen de inwoners toch hun afval massaal wegbrengen. De file op de Zijperweg wordt ook gevuld met doorgaand verkeer. Om chaos te verminderen, nemen we nadere maatregelen.

 • Burgemeester trots op inwoners

  (02-04-2020)

  “De discipline die iedereen kan opbrengen in deze nare corona-tijd, ik ben zo trots op iedereen. Ik heb er alleen maar complimenten voor,” zegt burgemeester Marjan van Kampen. Het prachtige gedrag van inwoners stemt burgemeester Marjan van Kampen heel positief. In het afgelopen weekend waren de stranden stil en verlaten. Er was geen overmatige drukte op de markt. Geen groepsvorming.

 • Regels voor campings en vakantieparken tegen coronavirus

  (31-03-2020)

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Piet Bruinooge, regels opgesteld die gelden voor onder andere campings, vakantieparken en camperplaatsen. Zij mogen alleen open blijven als de standplaatsen of huisjes beschikken over een eigen toilet-, was- en douchevoorziening. Zijn er alleen centrale sanitaire voorzieningen, dan moeten zij sluiten. Voor strandhuisjes geldt dat zij niet mogen worden gebruikt of opgebouwd.

 • Steun en vraag aan verenigingen

  (30-03-2020)

  Verenigingen in dorpen en stad van gemeente Schagen ontvingen een brief van wethouder Joke Kruit. Hierin meldt zij de maatregelen die in deze tijd gelden, om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Ook vraagt de wethouder of verenigingen hun knelpunten, vragen en opmerkingen willen doorgeven aan de gemeente.

 • Financieel overeind blijven tijdens de coronacrisis

  (27-03-2020)

  Veel mensen komen door het ontstaan van de coronacrisis in financiële nood. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant: de Geldkrant-special Minder inkomen.

  Met de krant biedt het Nibud handvatten aan mensen waarbij het inkomen (sterk) is gedaald als gevolg van de corona-uitbraak. In de Geldkrant-special staan niet alleen praktische tips en adviezen, ook legt een gedragsdeskundige uit hoe mensen met financiële stress om kunnen gaan.

 • Eerste hulp bij thuisquarantaine met kinderen: opvoeden en beweging

  (27-03-2020)

  We kunnen ons voorstellen dat het plotseling thuiszitten met de kinderen een hele uitdaging kan zijn. Of u nu thuis moet werken of niet, het fulltime bezighouden van uw kinderen kan op lange termijn leiden tot wellicht wat irritatie en frustratie. Zowel vanuit u als ouder/verzorger als bij de kinderen zelf.

 • Nieuwe noodverordening ‘corona-maatregelen’ van kracht

  (27-03-2020)

  Sinds donderdag 26 maart is de nieuwe noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus van kracht. De nieuwe maatregelen zijn aanvullend op de bestaande maatregelen. Burgemeester Marjan van Kampen: “Houd je aan de maatregelen. Ik onderstreep de woorden van Piet Bruinooge en doe een appèl op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

 • Termijn uitstel betalen belastingen verzet naar 1 oktober

  (25-03-2020)

  We gaan tot 1 oktober geen aanmaningen en dwangbevelen sturen aan ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen zijn gekomen. De eerder genoemde termijn van 1 juli is hiermee verlengd tot 1 oktober.

 • Veteranendag afgelast

  (25-03-2020)

  Vanwege de coronacrisis gaat in Schagen de Veteranendag van 9 mei niet door.

 • Weekmarkt Schagen gaat door, met restricties

  (25-03-2020)

  Vrijwel alle markten in het land blijven open. Ook de donderdagse weekmarkt in Schagen gaat door. Belangrijk argument hiervoor is dat markten er ook zijn voor de voedselvoorziening. Net als supermarkten. Burgemeester Marjan van Kampen heeft strenge regels gesteld om de markt zo veilig mogelijk te houden. Voor zowel de marktverkopers als de bezoekers.

 • Geen leges voor aangevraagde en verleende evenementenvergunningen

  (25-03-2020)

  Wij merken dat veel organisaties hun evenement stop zetten door de maatregelen van het Rijk voor het coronavirus. Deze organisaties krijgen van de gemeente hun leges terug betaald.

 • Oproep burgemeester Van Kampen: “Kom niet naar de stranden en duinen! Blijf thuis!”

  (22-03-2020)

  Burgemeester Marjan van Kampen roept dringend op niet naar het strand of de duinen te gaan in de gemeente Schagen. Van Kampen: “We moeten nu écht allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. We spelen met mensenlevens als we ons niet aan de richtlijnen houden.

 • Gemeente Schagen lanceert loket ‘Hulp voor ondernemers’

  (20-03-2020)

  Afgelopen week heeft het Rijk de steunmaatregelen van het kabinet voor zzp-ers en het bedrijfsleven aangekondigd. Het steunpakket is voor het behoud van banen en de economie. Het zorgt ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging.

 • Denk om jezelf en anderen

  (18-03-2020)

  Burgemeester Marjan van Kampen spreekt haar bewondering uit voor inwoners in onze gemeente. “Dat de mensen in deze moeilijke tijd met zo’n bewonderenswaardige discipline thuis werken, zich beperken in het naar buiten gaan en ondertussen ook de kinderen bezig houden, mijn petje af”, zegt zij trots.

 • Noodopvang gemeente Schagen

  (18-03-2020)

  De rijksoverheid heeft gemeld dat alle scholen en kinderopvang van 16 maart tot 6 april hun deuren moeten sluiten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Echter, voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan de ouders cruciale beroepen uitoefenen,  is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf.  Zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

 • Steun aan ondernemers

  (18-03-2020)

  Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Ondernemers doen bijna geen zaken meer. Dat hakt er in. Landelijk zijn er maatregelen genomen om de ondernemers bij te staan.

 • Landelijke Compostdag gaat niet door

  (18-03-2020)

  Door de uitbraak van het coronavirus heeft de Vereniging Afvalbedrijven (initiatiefnemer van de landelijke Compostdag) besloten de Compostdag op 28 maart niet door te laten gaan. De HVC en gemeente Schagen sluiten zich hier bij aan.

 • Noodverordening COVID-19

  (17-03-2020)

  Op 16 maart 2020 is de Noodverordening COVID-19 vastgesteld. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Dit omdat er toch groepsvorming is bij bepaalde locaties.

 • Gezamenlijke inzet om verspreiding Corona te vertragen

  (16-03-2020)

  Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Er is zo min mogelijk sociaal verkeer, om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. Burgemeester Marjan van Kampen geeft een woord van bemoediging. De gemeentelijke organisatie is beperkt bereikbaar. Bijeenkomsten, waaronder raadsvergaderingen, gaan niet door.

 • Ook gemeente Schagen neemt maatregelen tegen coronavirus

  (13-03-2020)

  Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gemeente Schagen ondersteunt uiteraard deze maatregelen.

 • Inwoner gemeente Schagen besmet met coronavirus

  (09-03-2020)

  Maandag 9 maart is door de GGD Hollands Noorden bij een inwoner van de gemeente Schagen besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man die in Noord-Italië is geweest. De man is in thuisisolatie geplaatst. Zijn huisgenoten moeten in thuisquarantaine blijven. GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënt in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

 • Informatie over coronavirus

  (27-02-2020)

  In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Op de website van de GGD Hollands Noorden en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vindt u meer informatie over het coronavirus en de meest gestelde vragen.