Buitensport

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Nieuws  |  Buitensport

Buitensport

Dit item is verlopen op 10-05-2020.

De Rijksoverheid heeft dinsdag 21 april bekend gemaakt dat kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport- en spel. Officiële wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Deze maatregel houdt onder andere het volgende in:

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen.

Alle informatie over het coronavirus en de maatregelen die gelden, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Doordat kinderen en jongeren meer ruimte krijgen, kunnen zij straks weer heerlijk sporten. Ook daarbij is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. We moeten met elkaar voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Want, alleen samen krijgen we corona onder controle.

Alléén georganiseerde sport, niet-georganiseerde sport mag niet

De maatregel houdt in, dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar alleen georganiseerd mogen sporten. Daarmee bedoelen we dat een sportvereniging het sporten organiseert. Zélf met vrienden of bekenden samen in de buitenlucht sporten is niet toegestaan.

Cruijff Court en samen sporten

Voor het Cruijff Court gelden deze maatregelen ook: jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april op het Cruijff Court alleen georganiseerd sporten onder leiding van een door de gemeente aangewezen trainer. Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren alleen samen mogen komen in groepen van maximaal 2 personen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden.

Sportverenigingen maken plan

Sportverenigingen die in onze gemeente buitensport willen organiseren, kunnen dat doen. Hierbij moeten zij zich wél aan de voorgeschreven richtlijnen houden. Vanuit de Veiligheidsregio is besloten om als eerste de sporten op te starten van verenigingen die gebruik maken van een buitensportaccommodatie. De richtlijnen waar sportverenigingen die buitensport willen organiseren, moeten zich aan de volgende richtlijnen houden: 

•             De landelijke coronarichtlijnen
•             Het protocol Veilig Sporten van Team Sportservice Schagen
•             Richtlijnen van de specifieke sportbonden
•             Lokale noodverordening

Wij hebben de (sport)verenigingen in onze gemeente gemaild met de vraag om een plan te maken, waarin staat hoe zij aan alle richtlijnen kunnen voldoen. Wij beoordelen vervolgens dat plan. Kan de vereniging aan de richtlijnen voldoen? Dan kan deze buitensport organiseren voor kinderen en jongeren. Heeft uw vereniging geen mail gehad? Dan kan uw vereniging evengoed een plan indienen om buitensport te organiseren.

Verenigingen voor binnensport

Binnensportverenigingen die buiten willen sporten, moeten ook een plan maken. Daarin moet staan wáár zij willen sporten en hoe zij aan de richtlijnen kunnen voldoen. Sporten op openbare terreinen en openbare schoolterreinen is, vanwege de toestroom van toeschouwers, verboden.

Checklist Team Sportservice

De uitvoering van de georganiseerde buitensport doen we samen met Team Sportservice. Zij maken voor verenigingen een checklist op basis van onder andere de noodverordening en geldende richtlijnen.

Geplande activiteiten registreren op platform Team Sportservice

Verenigingen die buitensport organiseren moeten hun activiteiten registreren. Dit vanwege de veiligheid en het maximum aantal deelnemers. Hiervoor is een speciaal platform ingericht, dat Team Sportservice beheert. Team Sportservice zorgt voor de spreiding van de activiteiten. Denk aan dag, tijd, locatie, leeftijd en leden ten opzichte van niet-leden. Daarnaast onderneemt Team Sportservice actief actie om op zogenoemde witte vlekken ook activiteiten te laten ontstaan. Meer informatie over het platform en een link naar het platform is binnenkort te vinden via de website van Team Sportservice.

Snel starten met buitensport, maar veiligheid voorop

Hoewel iedereen zo snel mogelijk weer wil kunnen buitensporten, staat veiligheid voorop. Daarom hebben wij aan de verenigingen gevraagd om een plan te maken, waarin staat hoe zij aan alle richtlijnen kunnen voldoen. We moeten met elkaar voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid. Wij beoordelen dat plan en kijken of het voldoet aan alle regels. Is dat het geval? Dan kan de vereniging buitensport gaan organiseren voor kinderen en jongeren.

Meest gestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het buitensporten. Mogen jongeren samen een balletje trappen op het grasveld om de hoek? Gaan trainingen nu ook weer door? Deze en andere veel gestelde vragen, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van NOC*NSF vindt u eveneens vragen over sporten en het coronavirus. Ook voor sportverenigingen staan hier de meest gestelde vragen en antwoorden. Voor verschillende sporten kunnen aanvullende regels gelden. Informeer bij uw sportbond welke dat eventueel zijn.